Skip to main content

Nätterapi för ADHD

En nätterapi som genomförs med en mobilapp för dig som vill förstå dina ADHD-drag bättre och minska på de vardagliga utmaningar som ADHD tillför.

Mål

Denna nätterapi kan ses som en slags problemlösning. Först definierar du dina problem som kopplar till ADHD, sedan bollar du med olika alternativ för att lösa dem och testar på metoder, som baserar sig på vetenskaplig forskning, i praktiken. Vid behov återgår man till att hitta på nya idéer. Målet är att din verktygslåda för kontroll av ADHD-symtomen ska växa.

Du kan via appen skicka meddelanden till din nätterapeut, som stöder dig i ditt självständiga arbete.

Längd

Terapin tar 2-4 månader och består av åtta moduler.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver först en remiss av en läkare. Själva nätterapin är avgiftsfri för patienten.

När du har fått remissen ska du ladda ner appen Nätterapi för ADHD (ADHD:n nettiterapia) från din egen appbutik:

Tekniska problem?

Vid tekniska problem kan du ta kontakt på adressen verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du vårdgivare?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.