Skip to main content

Nätterapi för bipolär sjukdom

Nätterapin passar för personer som är i ett stabilt skede av bipolär sjukdom och som är motiverade till terapiarbete. Nätterapin ger verktyg för att förutse depressiva och maniska symtom samt en effektiv krisplan för skov.

Mål

  • Du får information om bipolär sjukdom och stöd för att upptäcka och hantera symtom.
  • Du lär dig att känna igen dina individuella varningstecken på sjukdomen som förutspår antingen depressiva eller maniska symtom.
  • Du gör en personlig krisplan för hur du ska agera om symtomen förvärras.

Nätterapin bygger på självständigt arbete och på dokumenterat effektiva övningar. Till ditt stöd har du en nätterapeut som är specialiserad på din sjukdom och som du har kontakt med via meddelanden. Hen kommenterar dina uppgifter och svarar på dina frågor.

Längd

I terapin går du varje vecka igenom en session på ungefär en timme under 14 veckors tid. Du kan gå igenom sessionen och göra övningarna kopplade till den var som helst vid lämplig tidpunkt.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver en remiss från en läkare. Vilken som helst läkare kan skriva en remiss för dig och det krävs inte en skild betalningsförbindelse. Nätterapin är avgiftsfri för dig. Läs mera om att söka till nätterapi och om nätterapins upplägg.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för bipolär sjukdom? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på förstasidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för bipolär sjukdom är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.