Skip to main content

Nätterapi för generaliserat ångestsyndrom

En nätterapi för dig som vill slippa oro och ängslan som har pågått länge och begränsat ditt liv. Nätterapin bygger på dokumenterat effektiva övningar.

Mål

Du övar på att släppa oro och rädslor. Du lär dig att slappna av och att dekonstruera det undvikande beteende som dina rädslor har skapat.

Nätterapin bygger på självständigt arbete och på dokumenterat effektiva övningar. Till ditt stöd har du en nätterapeut som är specialiserad på dina symtom och som du har kontakt med via meddelanden. Hen kommenterar dina övningar och svarar på dina frågor.

Längd

I terapin går du framåt ungefär en gång i veckan med en session på cirka en timme som du gör självständigt. Detta pågår i 12 veckor. Du kan genomgå sessionen och göra övningarna kopplade till den var som helst vid en för dig lämplig tidpunkt.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver en remiss från en läkare. Vilken som helst läkare kan skriva en remiss för dig och det krävs inte en skild betalningsförbindelse. Nätterapin är avgiftsfri för dig. Läs mera om att söka till nätterapi och om nätterapins upplägg.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för generaliserat ångestsyndrom? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på förstasidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för generaliserat ångestsyndrom är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.