Skip to main content

Nätterapi för långvariga fysiska symtom

Nätterapin är avsedd för personer med långvariga, fysiska symtom som man i undersökningar inte har hittat någon förklarande anledning till eller tillräcklig behandling för.

Mål

Du får information om det autonoma nervsystemet och vilken effekt dina handlingar och ditt tankesätt har på nervsystemets funktioner. Du lär dig genom övning att dämpa kroppens stresstillstånd och se dina symtom i ett nytt ljus.

Nätterapin bygger på självständigt arbete och på dokumenterat användbara övningar. Du har kontakt med en nätterapeut via meddelanden. Terapeuten kommenterar dina övningar och svarar på dina frågor.

Längd

Nätterapin tar 10 veckor och består av tio sessioner som görs veckovis i en inlärningsmiljö. Det är bra att avsätta 1–2 timmar för sessionen, och en session kan också göras i mindre delar. Mellan sessionerna gör man korta övningar i vardagen.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver en remiss från en läkare. Vilken som helst läkare kan skriva en remiss för dig och det krävs inte en skild betalningsförbindelse. Nätterapin är avgiftsfri för dig. Läs mera om att söka till nätterapi och om nätterapins upplägg.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för långvariga fysiska symtom? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på förstasidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för långvariga fysiska symtom är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.