Skip to main content

Nätterapi mot sömnlöshet

Nätterapi med smarttelefon för dig som vill slippa sömnlöshet som har pågått länge och försämrat din livskvalitet.

Mål

Målet med terapin är att göra sömnrytmen regelbunden samt rensa bort skadliga tankar och beteendemönster som är kopplade till sömn. Du får information om förutsättningarna för sömn och får träna på nya sätt som hjälper dig att somna och minska stress genom forskade metoder.

För att övervinna sömnlösheten får du stöd av en egen nätterapeut som du kan skicka meddelanden till via appen.

Längd

Terapiprogrammet pågår under cirka två månader och består av sju moduler.

När du har fått remissen ska du ladda ner appen Nätterapi mot sömnlöshet (Unettomuuden nettiterapia) från din egen appbutik:

Tekniska problem?

Vid tekniska problem kan du ta kontakt på adressen verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.