Skip to main content

Nätterapi för social fobi

Denna nätterapi är till för alla som lider av social fobi. Med stöd av en terapeut övar du på att bli av med ditt undvikande beteende i olika vardagliga situationer.

Mål

Till att börja med får du mycket information om social fobi. I ett senare skede får du öva exponering med beprövat effektiva metoder.

Du har under hela terapin stöd av en nätterapeut som specialiserat sig på tillståndet. Under terapeutens vägledning kommer du att förbereda dig noggrant för exponeringsövningarna och undersöka dina egna rädslor och ångest från olika perspektiv. Kontakt med terapeuten sker genom meddelanden.

Längd

Terapin framskrider genom att du under sju veckor självständigt genomför en session, på cirka en timme, i taget. Du kan utföra sessionen och göra övningarna kopplade till den var som helst vid lämplig tidpunkt.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver en remiss från en läkare. Vilken som helst läkare kan skriva en remiss för dig och det krävs inte en skild betalningsförbindelse. Nätterapin är avgiftsfri för dig. Läs mera om att söka till nätterapi och om nätterapins upplägg.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för social fobi? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på förstasidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för social fobi är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.