Skip to main content

Nätterapi för unga med social ångest

Denna nätterapi är till för unga som lider av social fobi. Nätterapin kan göras antingen på egen hand eller tillsammans med en vårdnadshavare. Nätterapin behandlar nervositet och du får öva på att möta skrämmande situationer med beprövade metoder och stöd av en terapeut.

Mål

I den här nätterapin får du mycket information om social fobi. I ett senare skede av terapin får du öva på att möta nervösa situationer med stöd av en terapeut. Du kommer under de första veckorna att få förbereda dig noggrant för att öva och undersöka dina egna rädslor och spänningar från olika perspektiv.

Till ditt stöd har du en utbildad nätterapeut som följer med ditt framskridande i terapin och har kontakt med dig via meddelanden i nätterapiprogrammet. Du kan när som helst skicka frågor till terapeuten.

Längd

Du gör en session på ungefär en timme i taget under åtta veckors tid. Du kan gå igenom sessionen och göra övningarna kopplade till den var som helst vid lämplig tidpunkt.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver en remiss från en läkare. Vilken som helst läkare kan skriva en remiss för dig och det krävs inte en skild betalningsförbindelse. Nätterapin är avgiftsfri för dig. Läs mera om att söka till nätterapi och om nätterapins upplägg.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för unga med social ångest? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på förstasidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för unga med social ångest är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.