Skip to main content

Vad stör inlärningen och informationsbehandlingen?

Inlärning och informationsbehandling är komplexa händelser. Många olika faktorer kan störa dem. Till exempel sjukdomar, sömnbrist och rusmedel försvårar inlärningen och informationsbehandlingen.

Informationsbehandlingen omfattar exempelvis slutledning, att komma ihåg, att koncentrera sig och att styra sina egna handlingar. De kan användas på bästa möjliga sätt när du känner dig pigg och du mår bra psykiskt och fysiskt.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av