Skip to main content

Vad stör inlärningen och informationsbehandlingen?

Inlärning och informationsbehandling är komplexa händelser. Många olika faktorer kan störa dem. Till exempel sjukdomar, sömnbrist och rusmedel försvårar inlärningen och informationsbehandlingen.

Informationsbehandlingen omfattar exempelvis slutledning, att komma ihåg, att koncentrera sig och att styra sina egna handlingar. De kan användas på bästa möjliga sätt när du känner dig pigg och du mår bra psykiskt och fysiskt.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av