Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för sömnlöshet

Har du svårt att somna? Vaknar du på natten och kan inte somna om? Känner du dig rastlös när du går och lägger dig? Är du oroad över din sömnlöshet? Vill du förstå sömnlöshet bättre och lära dig hur du kan förbättra din sömn?

Om du svarade ja på en eller flera av frågorna ovan kan detta egenvårdsprogram vara till nytta för dig. Egenvårdsprogrammet för sömnlöshet ger information om sömn och sömnlöshet. 

Vad är ett egenvårdsprogram?

Passar detta egenvårdsprogram mig?

Egenvårdsprogrammet för sömnlöshet lämpar sig för dig om

 • du har sömnproblem, till exempel svårigheter att somna eller fortsätta sova
 • du vill anta tanke- och verksamhetsmodeller som stöder en god sömn

Detta egenvårdsprogram innehåller övningar som ger dig nya perspektiv på sömn och förbättrar din sömn. 

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

 • oavsett om du har fått en diagnos eller inte  
 • självständigt eller som stöd för annan behandling
 • genom att gå igenom hela programmet eller bara välja de punkter som passar dig bäst
 • genom att gå vidare i din egen takt - t.ex. bara några små bitar i taget
 • gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar dig 
 • oberoende av hur gammal du är  
 • gratis  
 • helt anonymt – du behöver inte ange dina personuppgifter någonstans 

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett tillgängligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om ämnet.
Du kommer att lära dig att identifiera olika symtom och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller dem.

2. VERKTYG

I det andra avsnittet börjar du ta steg mot en förändring.
Du utmanar dina tankar och handlingsmönster. När du tränar lär du dig nya sätt att hantera de svåra situationerna.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.
Du får lära dig mer om hur du kan stödja din psykiska hälsa genom olika val i vardagen som hjälper att få balans i livet. Du lär dig att upprätthålla de goda förändringarna.

Vad är egenvårdsprogrammet? 

Egenvårdsprogrammet 

 • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva för att behandla ångest 
 • består av tre avsnitt 
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen  

Detta är också ett verktyg för yrkespersoner 

Detta kan användas som stöd för grupper eller individuella möten som helhet eller i delar. 

En yrkesperson kan stödja och vägleda i övningarna. Under genomgången av egenvårdsprogrammet träffas man vanligtvis 1–3 gånger. I detta fall är det till exempel möjligt att diskutera de tankar som övningarna väcker och vilka övningar som är mest lämpliga.  

Obs!  

Om du upplever att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvården är tillgänglig alltid när du har tid och du kommer åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Lyssna på övningarna i motionsspåret via din mobiltelefon, eller ta en kaffepaus kring temat.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att ständigt öva. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta överhanden. 

För att skydda din integritet registreras inte svar på enkäter och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.  

Du kan få tillstånd en förändring 

Du får snart påbörja egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva. 

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så du får återhämta dig.