Skip to main content

Information om ångest

Tags: Ångest

Ångest är en känsla som ska varna oss för hotfulla situationer. Ångesten säger åt oss att vi behöver stanna upp eller lugna ner oss. Ibland kan ångest börja komplicera vardagen och försämra funktionsförmågan. Då kan det handla om generaliserat ångestsyndrom.

Vi drabbas alla av ångest och rädsla emellanåt. Det är en normal och naturlig känsloreaktion.

Vid ångestsyndrom förbereder sig kroppen och psyket på att kämpa och fly, trots att det kanske inte finns något faktiskt hot.

Hur känns ångest?

Ångest kan kännas

 • som en obestämd känsla av spändhet
 • som olika rädslor inför framtiden
 • som andningssvårigheter
 • som koncentrationssvårigheter och rastlöshet 
 • som sömnproblem
 • som hjärtklappning, darrningar, svettningar eller yrsel
 • som bröstsmärtor, magont eller muskelspänningar.

Hur uppstår ångestsyndrom?

Oftast börjar man bli ängslig på grund av en konkret oro för att något hemskt ska hända. Någon kanske oroar sig för att inte klara av sin stora arbetsbelastning. Någon annan oroar sig för att en anhörig ska vara med om en olycka.

Generaliserad ångest orsakas inte av någon specifik faktor, utan då är det många olika faktorer som ligger bakom.

 • Ärftliga faktorer ökar risken för olika ångeststörningar och affektiva störningar.
 • Vår omgivning påverkar symtombilden på störningen och om den förhöjda ärftliga risken leder till att man utvecklar en psykisk störning.

Hur behandlas ångestsyndrom?

Generaliserat ångestsyndrom behandlas med psykoterapeutiska behandlingsmetoder och vid behov med medicinering som lindrar symtomen.

När det gäller psykoterapeutiska behandlingar är det särskilt effektivt med kognitiva beteendeterapier och olika behandlingar som baseras på mindfulness och avslappning.

Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att bearbeta återkommande bekymmer, rädslor och känslor av osäkerhet. Fokus i vården ligger på vad du kan göra för att ändra dina tankar, känslor och handlingar just nu.

Tags: Ångest

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesterna kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogrammen för ångest

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbete på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

  Du kanske också är intresserad av