Skip to main content

Att bli sjuk i psykos

Tags: Psykos

Det finns ingen enda specifik orsak till psykos. Sjukdomen påverkas alltid av många olika faktorer. Ofta är orsaken att stressfaktorerna i livet blir för tunga. 

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Psykisk sårbarhet 

En del människor är mer benägna att bli sjuka i en psykisk sjukdom än andra. De har en psykisk benägenhet för sjukdomen. Till det bidrar bland annat: 

 • ärftliga faktorer 
 • faktorer som anknyter till graviditeten och förlossningen, såsom inflammationer, komplikationer och moderns stress 
 • tidiga strukturella förändringar i hjärnan 
 • infektionssjukdomar i centrala nervsystemet i barndomen 
 • svårigheter i familjen 
 • traumatiska händelser i barndomen eller tonåren, till exempel försummelse eller upplevelser av våld 
 • utslagning 
 • personlighetsdrag, till exempel ångestkänslighet eller en tendens att dra sig tillbaka från mänskliga relationer 
 • rusmedel och droger, särskilt cannabis 

Stressfaktorer 

Väldigt många olika faktorer kan belasta och skapa stress. Stress orsakas ofta av motgångar och krav. Även glada och väntade förändringar kan vara stressande.  

Stressfaktorer kan till exempel vara 

 • att påbörja nya studier 
 • att flytta 
 • börja militärtjänsten eller civiltjänsten 
 • byte av jobb 
 • förändringar i relationerna 
 • sjukdomar 
 • förlust av en närstående 

Psykossymptom börjar ofta i tidig vuxen ålder. I den här åldern sker ofta många stora förändringar. Många flyttar från sitt barndomshem och börjar studera. Framtiden är både öppen och oviss. Det finns också mycket att tänka på i vänskapsrelationerna och parförhållandet.  

Förändringarna skapar ofta glädje och entusiasm, men de kan också väcka rädsla, ångest eller skam. Svåra känslor orsakar stress. 

Skyddande faktorer 

Olika skyddande faktorer stöder människan i stressiga situationer. Sådana faktorer är till exempel 

 • en smidig vardag och goda vardagsfärdigheter, till exempel skötsel av den privata ekonomin och hushållet 
 • förmågan att lösa problem 
 • sociala färdigheter 
 • hälsosamma vanor, såsom motion, hälsosam mat, alkohol- och drogfrihet och tillräcklig vila 
 • förmågan att reglera sina känslor och sin stress 
 • vård och rehabilitering 
 • stöd från familjen 
 • vänner och andra sociala nätverk 
 • meningsfull sysselsättning 
 • meningsfullt veckoprogram 
Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av