Skip to main content

Information om skadeverkningarna av narkotika

Narkotikaanvändning börjar ofta med ett experimenterande som man föreställer sig vara ofarligt. Användningen kan ändå mycket snabbt förvandlas till ett allvarligt beroende.

Problemanvändning är också förknippad med en allvarlig risk för psykisk och fysisk sjukdom. Narkotikaberoende i sig är en diagnoserbar sjukdom. 

Narkotikaanvändning förknippas med ett växande behov av pengar. När användningen fortsätter under en längre tid ökar storleken och priset på varje enskild dos. 

Narkotika är olagliga ämnen i Finland. Enligt lagen är produktion, tillverkning, import till och export från Finlands territorium, transport, transitering, distribution, hantering, innehav och användning av samt handel med narkotika förbjudet. 

 Grader av narkotikaanvändning 

  • Den experimentella användaren använder narkotika färre än tio gånger. Hen använder narkotika för att tillfredsställa sin lust att experimentera och sin nyfikenhet. Experimenterandet erbjuder ett tillfälligt välbefinnande och en paus från vardagen. 
  • Den sporadiska användaren har förälskat sig i ämnet, men tror att hen kan sluta med det när som helst. Hen använder narkotika i speciella situationer och mestadels på fritiden. 
  • Problemanvändaren kan inte längre kontrollera sin narkotikaanvändning. Beteendet har blivit en tvångstanke. De fysiska, psykiska, ekonomiska och sociala skadeverkningarna syns tydligt och vardagen fungerar inte längre på en normal nivå. Då kan man tala om ett beroende. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av