Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för sexuellt intresse riktat mot barn!

Känner du att ditt sexuella intresse är riktat mot barn? Är du oroad över detta och rädd för att du kan gå från tankar till handlingar? Det här egenvårdsprogrammet kan vara till hjälp för dig.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Egenvårdsprogrammet lämpar sig för alla som vill ändra sina tankar och sina handlingar i fråga om sexuellt intresse riktat mot barn. Att du bara tänker på det är skäl nog att påbörja programmet. Programmet är helt anonymt och dina svar sparas inte.

Det här egenvårdsprogrammet har utarbetats med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Detta egenvårdsprogram har genomförts gemensamt av Rädda Barnen och HUS Psykiatri.

Det finns många typer av sexualitet, och sexuella preferenser kan riktas mot olika objekt. Man kan känna sexuellt intresse för människor i olika åldrar och av olika kön. Man kan också känna sexuellt intresse för vissa saker eller föremål.

Att ha sexuella preferenser och att förverkliga dem är dock två olika saker. Beslutet att agera i enlighet med sina egna intressen och preferenser kan inte baseras enbart på ens egna önskningar.

Olagliga handlingar hör inte till rätten att uttrycka sin sexualitet

Sexualitet kan uttryckas ganska fritt om det inte kränker en annan persons rättigheter eller bryter mot lagen.

Det finns dock handlingar som aldrig faller inom ramen för rätten att uttrycka sin sexualitet. Dessa inbegriper sådana sexuella handlingar som uppfyller brottsrekvisiten.

Sexuella handlingar som riktar sig mot barn omfattas inte av rätten att uttrycka sin sexualitet. Barn är sårbara och behöver särskilt skydd och omsorg.

Detta egenvårdsprogram hjälper dig att få kunskap om och förståelse för sexuellt intresse riktat mot barn.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om sexuellt intresse riktat mot barn.

Lär dig identifiera när du behöver hjälp. Du identifierar också dina tankemönster och utmanar dem.

Du får information om hur du kan ändra dina tanke- och handlingsmönster. 

Dessutom får du information om hur sexuella handlingar påverkar barn och vad som utgör sexualbrott.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Du lär dig olika sätt att hantera sexuellt intresse riktat mot barn. Du lär dig att reglera sexuella föreställningar som riktar sig mot barn och impulser att agera.

Med hjälp av övningarna identifierar du hur dina föreställningar uppkommer och vilka saker du eventuellt använder för att rättfärdiga din verksamhet.

Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.  

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du lär dig att ta hand om dig själv och agera rätt.

Du får lära dig mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet. Du lär dig att upprätthålla de resultat du har uppnått.

Du hittar också länkar till andra nyttiga tjänster i Psykporten som kan vara av intresse för dig. Du får också information om var du vid behov kan söka hjälp.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogram

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera bättre i vardagen och hantera dina symtom

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När du prövar använda dessa verktyg först i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar för ditt eget välmående. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att skapa ett sådant liv som du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken när man strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!