Skip to main content

Sexualitet & kön

Sexualitets- och könsfrågor berör alla människor på något sätt. Det finns hjälp för funderingar och problem kring temat.

Information om sexualitets- och könsteman

UNDER ARBETE

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan göra programmet i din egen takt och på tider som passar dig.

Du kanske också är intresserad av dessa teman