Skip to main content

Terapi

Terapi är samtalsterapi som ges i syfte att stödja eller hjälpa en hjälpbehövande. Ibland kan till och med några möten vara till hjälp. En av de mest genomslagskraftiga terapiformerna är psykoterapi. Psykoterapin kan vara kortvarig eller långvarig.

Information om terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan ta del av programmet i din egen takt och vid tider som passar dig. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

Du kanske också är intresserad av dessa teman