Skip to main content

Så söker du dig till psykoterapi

Tags: Terapi

Här hittar du information om att söka sig till psykoterapi och vad den kostar.  

Psykoterapi kan vara 

 • FPA-stödd rehabiliterande psykoterapi 
 • psykoterapi som genomförs med en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården 
 • psykoterapi man bekostar själv och som du kan inleda genom att kontakta terapeuten direkt 

För att komma igång har vi sammanställt några snabba tips om hur du söker FPA-stödd rehabiliterande psykoterapi. Du kan få FPA-stödd rehabiliterande psykoterapi om du är mellan 16 och 67 år och din arbets- eller studieförmåga hotas på grund av en psykisk störning. 

En person under 16 år kan också få psykoterapi som en separat verksamhet inom den barnpsykiatriska specialiserade sjukvården eller familjerådgivningen, med en servicesedel som beviljats av den offentliga hälso- och sjukvården, FPA :s krävande medicinska rehabilitering eller på egen bekostnad.

På grund av mottagningsarbetets karaktär kan psykoterapeuten vara upptagen under dagen, i vilket fall e-post kan vara ett bättre sätt att nå terapeuten och be om lediga tider. 

psykoterapian-hakeutumisen-malliviesti
Tags: Terapi

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

    Nätterapier

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

    Du kanske också är intresserad av