Uupumuksen omahoito

​​​Moni kokee uupumusta, jolle ei löydy muuta selitystä kuin kehon ja mielen reaktiot pitkään jatkuneeseen stressiin. Kun joudut pitkän aikaa antamaan enemmän kuin saat ja yrittämään enemmän kuin mihin sinulla oikeasti on voimia, jossain vaiheessa ei sen paremmin mielesi kuin elimistösikään enää pysty joustavalla tavalla sopeutumaan tilanteeseen.

Tämä omahoito-ohjelma voi auttaa sinua toipumaan uupumuksesta ja käynnistämään muutokset, joiden avulla ehkäiset sen uusiutumisen.

Uupumuksen omahoito-ohjelma sisältää tietoa uupumuksesta ja harjoituksia, jotka elvyttävät kehoasi ja mieltäsi ja auttavat sinua muokkaamaan kuormituksen ja palautumisen suhteen elämässäsi kestävämmäksi. Omahoito-ohjelma perustuu uupumuksen hoidossa tehokkaiksi todettuihin ja tutkittuihin toimintatapoihin.​

Uupumuksen omahoito-ohjelma sopii kaikille, jotka tunnistavat olevansa uupuneita tai horjuvansa uupumuksen rajamailla. Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai muun hoidon tukena. Sen kaikki osuudet ovat tärkeitä, mutta jos huomaat jo toteuttaneesi joitain niistä, voit käyttää ohjelman näitä osioita kertausaineistona.

Huom! Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai oireesi ovat vakavia, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile Mielenterveystalon oirenavigaattoria, joka ohjaa sinut paikallisten palveluiden piiriin.

Mistä uupumuksessa on kyse?

Uupumus on kehon ja mielen kovaääninen hätähuuto, jota edeltää yleensä pitkäaikainen ponnistelu omiin selviytymisvoimavaroihin nähden kohtuuttomassa paineessa. Kuormitus voi liittyä myös jatkuvassa, ratkaisemattomalta vaikuttavassa ristiriidassa elämiseen. Keho tottuu asteittain yhä suurempaan kuormitukseen, josta se ei kuitenkaan pysty palautumaan riittävästi. Ajan mittaan tämä johtaa elimistön säätelyjärjestelmien vikatiloihin, muutoksiin keskushermoston toiminnassa ja siihen, että kehon on yhä vaikeampi päästä korjaamaan itseään.​

Toipumisen kuusi askelta

Tässä luvussa tutustutaan toimivaksi todettuihin tapoihin helpottaa ja ehkäistä uupumusta. Pyrkimyksenä on lisätä mielen joustavuutta, muokata elämää omien arvojen mukaiseksi ja oppia muutoksenteon taitoja. Näitä taitoja ja valmiuksia kehittämällä pääset etenemään toipumisessa askel askeleelta.​

Suunta eteenpäin

Uupumus on kokonaisvaltainen, kehon ja mielen hyvinvointiin vaikuttava ja myös osittain niistä riippuvainen tila. Niinpä voit vaikuttaa toipumiseesi ja tulevaa hyvinvointiisi sekä kehon että mielen keinoin.

​​​

 ‭(Hidden)‬ style