Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för utmattning!

Är du utmattad eller balanserar du på gränsen till utmattning? Detta egenvårdsprogram erbjuder hjälp vid utmattning. Det kan hjälpa dig att återhämta dig och påbörja de förändringar som förebygger att utmattningen förvärras eller förnyas.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Det här egenvårdsprogrammet lämpar sig för alla som upplever att de är utmattade eller som funderar på om stressen de upplever är för hög. Egenvårdsprogrammet innehåller information om och hjälp vid utmattning.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - ingen inloggning krävs
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • genom att gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar dig

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om utmattning.

I den här delen

 • identifierar du symtomen på din utmattning och kan bedöma nivån på din utmattning
 • får du information om hur utmattning utvecklas
 • reflekterar du över orsakerna till din utmattning och finner copingmetoder
 • du får också information om hur utmattning behandlas

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Den här delen innehåller övningar som stimulerar din kropp och ditt psyke. Övningarna hjälper dig att balansera förhållandet mellan stress och återhämtning i ditt liv så att det är mer hållbart. Övningarna lämpar sig för alla som upplever utmattning.

Man kan återhämta sig från utmattning med hjälp av sex steg.

 1. Identifiera situationen.
 2. Ta avstånd.
 3. Tillåt din kropp och ditt psyke att återhämta sig.
 4. Ta reda på vad som är det viktigaste.
 5. Hitta möjligheter till förändring.
 6. Ta reda på hurdana konkreta ändringar du kan göra.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får lära dig mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet.

Du kan granska om din situation har blivit lättare. Du reflekterar över ditt liv framöver och lär dig att upprätthålla de resultat du uppnått.

Du får också information om var du vid behov kan söka hjälp.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogram

 • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera bättre i vardagen och hantera dina symtom

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till och med ta en kaffepaus vid datorn medan du läser information om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När du provar på att använda dessa verktyg först i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera och spara dem i en separat fil.

Du kan göra en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar för ditt eget välmående. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att skapa ett sådant liv som du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken när man strävar efter bestående förändringar. Var alltså inte för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du får återhämta dig.