Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Uupumuksen syitä ja selviytymiskeinoja

Muista

Mieli ja elimistö eivät pysty sopeutumaan tilanteeseen, jos joudut pitkän aikaa

 • antamaan enemmän kuin saat
 • yrittämään enemmän kuin mihin sinulla oikeasti on voimia
 • elämään ristiriidassa itsesi kanssa.

Oireiden kannalta ei ole merkitystä sillä, onko uupumisen aiheuttanut työ vai muu elämä.

Taustasyyt kannattaa selvittää

Uupumus voi aiheuttaa kahdenlaisia ongelmia. Osa johtuu suoraan uupumuksesta itsestään. Osa taas syntyy huonosti toimivien selviytymis- ja itsesäätelykeinojen seurauksena.

Toipumisen kannalta onkin tärkeää ymmärtää:

 • Mikä sinut on uuvuttanut?
 • Mitkä selviytymiskeinoistasi ovat toimivia ja mitkä eivät?

Tämä auttaa ymmärtämään, minkä elämässäsi tai työssäsi tulee muuttua, jotta kehosi ja mielesi voivat toipua.

Kyynistyminen on suojautumisen keino

Usein ensimmäinen merkki ylikuormittumisesta on uupumusasteinen väsymys, joka ei korjaudu levolla. Tämän jälkeen ihminen alkaa suojautua väsymystä vastaan etäännyttämällä suhtautumistaan työhön tai kuormittaviin olosuhteisiin.

Kyynistyminen ja kiinnostuksen katoaminen toimii suoja- tai selviytymiskeinona liian rasittavassa tai ratkaisemattomassa tilanteessa. Miksi satsata sellaiseen, mikä tuottaa jatkuvasti pettymyksiä ja vie kaikki voimat?

Kyynistyminen on ongelmallinen selviytymistapa

Kyynistyminen on kuitenkin vaarallinen toimintatapa. Jos työn tai perheen kokee välttämättömänä pahana, ei niistä voi saada iloa ja tyydytystä. Jos pystyvyyden, aikaansaamisen ja joukkoon kuulumisen kokemuksia ei saa, alkaa itsetunto ennen pitkää heiketä.

Vaikka aikaisemmin olisit tuntenut itsesi ihan kelvolliseksi työntekijäksi, äidiksi, isäksi, puolisoksi tai vaikkapa omaishoitajaksi, saatat alkaa epäillä itseäsi. Voit pohtia, oletko koskaan osannut mitään vai oletko koko ajan ollut huijari, joka kohta paljastuu.

Uupuminen vaikuttaa elintapoihin

Moni huomaa ruokailurytminsä katoavan väsymisen edetessä. Mieliteko makeaan kasvaa, ja alkoholinkäyttö voi lisääntyä.

Mikään, joka vaatii aktiivista paneutumista, ei jaksa kiinnostaa. Voi tuntua siltä, että kaikki aika täytyy käyttää lepäämiseen. Näin virkistävät asiat voivat vaivihkaa kadota elämästä. On vaarana, että kiinnostus ja innostus korvautuvat yrityksellä vain selviytyä.

Työuupumuksen eteneminen

Työuupumukseen johtaa tilanne, jossa ihmisen edellytykset, tavoitteet ja odotukset ovat ristiriidassa työn vaatimusten ja mahdollisuuksien kanssa. Voimakas ristiriita aiheuttaa

 • ponnistelua ylikuormittuneena
 • stressiä ja väsymistä
 • kokemusta siitä, että asennettaan tai tilannettaan ei voi muuttaa
 • toimintakyvyn heikkenemistä ja työn ilon katoamista
 • kyynistymistä
 • hallinnantunteen menetystä
 • itsetunnon romahtamisen.

Tämä johtaa työuupumukseen ja mahdollisesti myös masennukseen. Koettu ristiriita syvenee, ja muodostuu haitallinen kehä.

Muista

On tärkeää, että ymmärrät, mikä sinut on uuvuttanut ja mitkä selviytymiskeinoistasi ovat toimivia. Tällöin huomaat, minkä elämässäsi tai työssäsi tulee muuttua, jotta voit toipua.