Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä uupumuksen eri oireilla tarkoitetaan?

Krooninen tai uupumisasteinen väsymys

Väsymys, joka ei helpotu lepäämällä. Pahimmillaan se tuntuu jo herätessä. Viikonloppu ja joskus pitkä kesälomakaan ei tunnu riittävän palautumiseen.

Kognitiivisen hallinnan häiriöt

Pulmia muistissa, keskittymisessä, ajattelussa ja päätöksenteossa.

Kuvantamistutkimuksissa on todettu, että aivojen käyttö on lievästikin uupuneena niin epätaloudellista ja väsyttävää, että ennemmin kannattaisi levätä ja palautua kuin puskea väsyneenä eteenpäin.

Tunteiden hallinnan häiriöt

Liikakuormitus osuu aivoissa erityisesti tunteiden säätelystä vastaaville alueille. Käytännössä tämä näkyy herkkyytenä negatiivisille viesteille ja vaikeutena säädellä omien tunteiden voimaa.

Pidemmälle edetessään uupumus voi näkyä myös tunteiden katoamisena ja korostuneena asiallisuutena ihmissuhteissa.

Henkinen vetäytyminen

Henkinen vetäytyminen näkyy monilla tavoilla ihmissuhteissa ja työssä. Uupunut voi kokea ihmissuhteet kuormittaviksi. Hän voi pyrkiä säätelemään kuormittumista ottamalla etäisyyttä toisiin. Suhtautuminen muihin ihmisiin voi muuttua kylmäksi tai jopa vihamieliseksi.

Työtä koskeva kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon lasku ovat myös henkistä vetäytymistä. Jos työ tuottaa jatkuvasti pettymyksiä, on ymmärrettävää, että siihen haluaa ottaa etäisyyttä.

Kun yritykset muuttaa omaa tilannetta johtavat toistuvasti epäonnistumisiin, on helppo ajatella, että se johtuisi omista puutteista. Kielteinen sisäinen puhe johtaa vähitellen itsetunnon murenemiseen.

Masentuneisuus

Masennus on eri asia kuin uupumus, vaikka molemmissa esiintyy samankaltaisia oireita. Ne voivat kuitenkin esiintyä yhtä aikaa. Masentuneena ponnistelu voi johtaa uupumukseen, tai uupumus pitkittyessään voi lopulta laukaista masennuksen.

Henkinen pahoinvointi

Uupunut ei voi henkisesti hyvin. Elimistön kuormittuneisuus lisää ahdistuneisuutta. Se voi johtaa jopa paniikkikohtauksiin. Fysiologiset oireet voivat aiheuttaa pelkoa siitä, että on vakavasti sairas. Ihmissuhteiden heikentyminen ja konfliktit saattavat vähentää läheisiltä saatavaa tukea.

Fysiologiset oireet

Stressi madaltaa elimistön reagointikynnystä ja voimistaa olemassa olevien sairauksien oireita.

Koska uupumukseen liittyy yliherkistyminen kaikelle, mikä voisi olla uhkaavaa tai vaativaa, ovat erityisesti hälytysreaktioon osallistuvat sydän ja verisuonet kovilla. Samasta syystä immuunipuolustus heikkenee ja flunssat voivat pitkittyä.

Stressihormonien eritys häiriintyy, mikä haittaa unta. Unihäiriöt ovatkin yksi tavallisimmista uupumuksen oireista. Ne tulee ottaa vakavasti, ja niitä tulee hoitaa.

Psykosomaattiset oireet

Psykosomaattisilla oireilla tarkoitetaan oireita, joiden alkuperä on psyykkisessä kuormittumisessa, mutta jotka ilmenevät erilaisina kehollisina pulmina. Ne voivat olla esimerkiksi kipuja, ihottumaa tai muita oireita, joille ei löydy syytä.

Uupumuksen yhteydessä tällainen mielen ja kehon reagointi on tavallista.

Muista

Masennuksessa ja ahdistuksessa on erilainen kokonaiskuva kuin uupumuksessa. Masennuksen ja ahdistuksen omahoito-ohjelmista voi kuitenkin olla apua uupumuksesta toipumisessa. Myös niihin kannattaa tutustua.