Tietoa sairastuneen läheiselle

”Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu.”

Myös mielenterveys- ja päihdeongelmiin sairastuneen lähipiiri reagoi oireisiin ja ongelmiin. Huoli sairastuneesta voi olla suuri. Herää monenlaisia tunteita ja kysymyksiä sekä erilaisia tarpeita olla mukana hoidossa tai pitää etäisyyttä. Jo oikeanlainen ja luotettava tieto helpottaa sairastuneen läheistä.

Oppaaseen on koottu tietoa mm. psykiatrisesta sairaalahoidosta sekä sairastuneen läheisiä kohtaavasta kriisistä ja heidän tukipalveluistaan. Opas sisältää myös tietopaketin tilanteeseen, kun perheen vanhemmilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia.


Opas on tuotettu yhteistyössä FinFami Uusimaa ry:n kanssa.


Tietoa sairaalahoidosta


Psykiatrisen sairaalahoidon alkamiseen liittyy usein monenlaisia tunteita myös sairastuneen läheisissä. Tunnemyllerrystä helpottaa usein oikeanlainen tieto. Lue osiosta tietoa mm. psykiatrisesta sairaalahoidosta ja sitä ohjaavista laeista.

Myös läheinen tarvitsee tukea


Sairastuneen läheinen kokee myös oman kriisinsä. Lue lisää kriisiin vaiheista ja vinkkejä selviytymiseen. Osio sisältää myös tietoa FinFamin tukipalveluista sekä videoidun vertaistarinan.

Kun perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelma


Kun perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia, tarvitaan usein tukea. Tämä osio sisältää tietoa, kuinka perhe itse voi olla aktiivisena arkielämän ongelmien ratkaisijana. Vinkkejä on sekä perheen sairastavalle vanhemmalle että perheen nuorelle.