Siirry pääsisältöön

Sodan uhkaan liittyvän huolen ja epävarmuuden sietäminen

Torstaina 24.2.2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää lähipiirissä ja itsessä ahdistusta ja pelkoa, vaikka välitön sodan uhka ei koskettaisikaan. Tilanne on tavalla tai toisella jokaista koskettava inhimillinen kriisi. Moni miettii esimerkiksi, että miten auttaa hädässä olevia. On myös tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Seuraa luotettavia tiedonlähteitä

Internetin välityksellä jaetaan paljon disinformaatiota eli tarkoituksellista harhaanjohtavaa tietoa tai tiedotusta. Vallitseva tilanne ruokkii disinformaation leviämistä ja ruokkii pelkoa, ahdistusta ja epävarmuutta. Ihmisten välillä on myös eroa siinä, kuinka paljon tiedon hankkiminen kriisistä helpottaa sen käsittelyä. Tiedon hankkimisessa kannattaa miettiä omaa sietokykyään, olla suunnitelmallinen ja pitäytyä luotettaviksi todetuissa tietolähteissä.

Luotettavat tiedonlähteet lähestyvät asiat neutraalisti, pyrkivät esittämään asiat parhaan tiedon valossa, eivätkä pyri aktiivisesti vaikuttamaan mielipiteisiisi. Ota myös huomioon, että uutisten seuraaminen tästä aiheesta on haastavaa. Tilanne muuttuu nopeasti ja luotettavillakin tahoilla osa yksityiskohdista saattavat olla virheellisiä tai puutteellisia. Pyri myös rajaamaan sosiaalisen median käyttöä ja pohdi ainakin, miten paljon painoarvoa annat siellä kohtaamillesi jutuille ja näkökulmille.

Tee suunnitelma uutisten seuraamiseen

Oman arjen toimintakyvyn kannalta on tärkeä muodostaa henkilökohtainen suunnitelma siitä, kuinka paljon seuraa uutisia ja pitäytyä suunnitelmassa. Vaikka haluaisitkin seurata aktiivisestikin tilanteen kehittymistä, on hyvä pitää huolta siitä, että toiminta ei häiritse esimerkiksi päivittäistä työtä tai perhe-elämää. Voit sopia itsellesi päivittäisen ajankohdan, jolloin käyt asioita läpi. Mikäli tämä on vaikeaa, voit ajatella, että näiden aikojen ulkopuolella sinulla on lupa keskittyä myös muihin asioihin.

Auta

Solidaarisuuden eli yhteisvastuullisuuden tai myötämielisyyden tunne Ukrainan ja sen kansalaisten tilannetta kohtaan elää myös suomalaisissa. Halu auttaa ja lievittää kärsivien hätää on ymmärrettävä. Keskeinen auttamisen muoto ovat rahalahjoitukset, mutta auttaa voit myös toisin keinoin.

Osallistu keskusteluun

Auttaa voi osallistumalla keskusteluun aiemmin mainittua harhaanjohtavaa tietoa välttäen ja sitä tunnistaen. Keskusteluun voi osallistua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai osallistumalla mielenosoituksiin, mutta muista ajoittain pitää tästä keskustelusta taukoa, jotta et itse ylikuormitu.

Tue järjestöjä

Rahallisesti voit edistää humanitääristä avunantoa ja auttaa sodassa kärsiviä siviilejä. Isot kansainväliset järjestöt ovat turvallinen valinta. Perehdy tuntemattomimpiin järjestöihin aina ennen lahjoittamista. Kansainvälisiä tunnettuja järjestöjä ovat esimerkiksi:

Pidä huolta omasta hyvinvoinnista epävarmassa tilanteessa

Tunnistamalla omat reaktionsa uhkaaviin ja epävarmoihin tilanteisiin sekä oman hyvinvoinnin vaaliminen auttavat säilyttämään oman toimintakykysi arjessa sekä tukemaan muita, joita tilanne huolettaa.

Sodasta ja sen uhasta puhuminen lapselle

Vanhempana tai huoltajana tulet kohtaamaan tilanteita, joissa keskustelet lapsen tai nuoren kanssa sodasta tai sen uhasta. Kouluikäisten kanssa voi jo puhua sodan uhasta ja maailmalla tapahtuvista kriisitilanteista. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän häntä tulisi kuitenkin suojella kriisiuutisilta.

Luo tilaa keskustelulle

Anna lapsen rauhassa kertoa omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja tuntemuksistaan. Lapsi ei välttämättä omaa sanastoa asioiden kuvaamiseen. Säilytä rauhallinen ja toiveikas läsnäolo, vaikka lapsi reagoisi voimakkaastikin ja anna tilaa myös kielteisille tuntemuksille. Kielteiset tuntemukset saattavat tulla esiin esimerkiksi lapsen leikeissä.

Suojele lasta omalta huoleltasi

Vaikka epävarmuus ja huoli koskettaisi sinuakin, on tärkeä keskustella lapsen kanssa mahdollisimman rauhallisesti ja välittää turvallisuuden tunnetta. On tavallista, että lapsen pelot herättävät aikuisessa voimakkaita tunnereaktioita. Mikäli lapsi avaa keskustelun ja tunnet itse olevasi voimakkaasti ahdistunut, voit lykätä keskustelua tai pyytää jotain toista lapselle turvallista aikuista juttelemaan hänen kanssaan. Olisi kuitenkin ensiarvioisen tärkeää, että lapsi saa ilmaista tunteitaan hyväksyvässä ilmapiirissä.

Korosta, että uutisissa nähdyt asiat eivät uhkaa lasta

Lapsella voi olla vaikeaa hahmottaa etäisyyksiä ja sitä, ketä erilaiset kriisit koskettavat ja millä tavoin.

Rauhan eteen tehdään työtä

Tuo esiin, että vaikka uutisissa olevat asiat ovat huolestuttavia, monet aikuiset pyrkivät ratkomaan tilannetta. Sodan, konfliktien ja kriisien leviäminen muille alueille ei ole kenenkään etu.

Jos haluat puhua jonkun kanssa

Ethän jää yksin, jos epävarmuuden sietäminen ahdistaa tai pelottaa liikaa.

Sekaisin chat (nuorille)

Tässä voit keskustella mielessäsi olevasta huolesta tai hankalasta elämäntilanteesta. Sinulle vastaa koulutettu vapaaehtoinen tai sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Sekaisin chat on auki joka päivä: ma-pe klo 9-24, la-su klo 15-24.

Apuu chat (lapsille ja nuorille)

Apuu-chat on SOS-Lapsikylän valtakunnallinen keskustelualusta 7-15-vuotiaille lapsille.

Nyytin chat (opiskelijoille)

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä järjestö. Kaikissa tulevissa chateissä voi keskustella sodan aiheuttamista tunteista, huolista ja peloista chatin ennalta määritellyn aiheen lisäksi. Kannattaa seurata Nyytin chat -toimintaa sillä järjestämme extrachattejä aiheesta: Miten käsitellä sodan herättämiä tunteita, pelkoja ja huolia. Chat on auki ti ja to klo 18-20.

Solmussa chat (aikuisille)

Tukinetin chat palvelussa voit keskustella mielessäsi olevasta huolesta tai hankalasta elämäntilanteesta. Solmussa chat on auki ma-to klo 15-19.

Mieli ry:n Kriisipuhelin

Suomeksi 24/7 numerossa 09 2525 0111.
Ruotsinkielinen linja 09 2525 0112.
Arabiankielinen linja 09 2525 0113 päivystysaikoina.

Kriisikeskukset

Antavat keskusteluapua kasvokkain ja etäyhteyksin.

Kirkon palveleva puhelin

Auki joka päivä klo 18–24, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.
Soita numeroon 0400 22 11 80.

Kirkon palveleva chat

Avoinna ma-pe klo 12-20.

Haluatko mieluummin keskustella kasvokkain?

Löydät papin tai diakonin yhteystiedot oman seurakuntasi nettisivuilta.

Jos ajatukset valtaavat arkea

Jos epävarmuuden sietäminen, ahdistus tai pelko vaikuttaa arkeen paljon. Sinun on hankala mennä esimerkiksi töihin, kouluun tai harrastuksiin. Jos olet huolissasi omasta tilanteestasi, apua voi hakea:

  • terveyskeskuksesta
  • työterveyshuollosta
  • koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta (esim. koulukuraattori tai koulupsykologi)
  • neuvolasta
  • yksityiseltä terveysasemalta

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Lisätietoa teemoista

Sinua saattaa kiinnostaa myös