Skip to main content

Egenvårdsprogram

Självriktad aggression

Självriktad aggression dvs. aggression riktad mot en själv (inåt) är likaledes skadligt som att ge utlopp för jobbiga känslor på ett sätt som riktas mot andra människor eller föremål (utåt).

Självriktad aggression och svåra känslor

Självriktad aggression och skadliga sätt att hantera svåra känslor är bland annat:

  • att nedvärdera sig själv
  • att inte ta hand om sig själv
  • att utöva våld mot sig själv
  • självmordstankar och -försök

Man kan även ha en önskan om att få en snabb lindring i en situation som känns outhärdlig. Ibland har man en underliggande tanke om att avsluta lidandet eller skona sig själv från en till synes oändlig kamp.

Läs mer

Många gånger ligger det en depression i bakgrunden

Självriktad aggression orsakas ofta av en viss grad av depression.

Depression beror bland annat på att man inte upplever tillräckligt med aggression eller undertrycker den. Det förhindrar aggressionen från att bli en hälsosam drivkraft. Att man undertrycker aggressionen kan till exempel bero på att man inte alls får ge utlopp för sina känslor och åsikter i familjen.

När man inte kan förändra hur man mår eller sin omgivning med konstruktiva medel eller den positiva kraft som aggressionen ger upphov till, så avtar krafterna och det blir allt svårare att hitta effektiva sätt att må bättre. Det kan leda till depression.

Oavsett vilka de bakomliggande orsakerna är gör depressionen att energin som känslan av aggression för med sig minskar. Självkänslan minskar när man inser att man inte kan hantera sitt liv som man vill.

Mer information om depression finns till exempel i egenvårdsprogrammet för depression i Psykporten.

Kom ihåg

Självriktad aggression är skadligt och för inte med sig något positivt.