Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad behöver man aggression till?

Aggression ses ofta bara som något dåligt. Utan aggression skulle man däremot inte kunna få sin vilja igenom.

Känslan av aggression gör en stark och självständig. Den ger energi för att arbeta för sådana saker som man tror på och vill uppnå. Den ökar även tror på sig själv samt modet att stå upp för sig själv och försvara sina värderingar med beslutsamhet, utan att för den skull ta till destruktiva eller oåterkalleliga lösningar.

Aggression behövs till exempel när man vill ändra på något som känns dåligt eller fel. På så sätt är aggression även en kraft och energi för att få till stånd en förändring.

Aggression hjälper att förstärka självkänslan

Aggression kan användas för att uppnå sådant som man betraktar som viktigt. När man står upp för sig själv eller kämpar för rättvisa kan man till och med känna att man förändrar världen.

På så sätt växer sig självkänslan starkare och man lär sig samtidigt att vara målmedveten. Att uppleva framgångar leder till att man känner sig som en överlevare.

Aggression hjälper när man behöver försvara sig själv

En hälsosam självkänsla och ett krav på ett respektfullt bemötande från andra kräver ofta aggression. Självförsvar behövs inte bara i fysiska kamper, utan även i situationer då någon hackar, skäller eller på annat sätt verbalt kränker ens rättigheter.

Att inte ge efter för eller acceptera ett dåligt bemötande från andra ökar känslan av att man är betydelsefull och har kontroll över sitt liv. Det krävs ofta övning för att kunna försvara sig själv på ett sätt som inte kräver fysiskt eller psykiskt våld eller leder till att man förstör sina relationer med andra.

Det är normalt att känna aggression

Det är normalt att känna sig till exempel irriterad, svartsjuk eller sårad. Då kan man uppleva att man behöver agera destruktivt eller förtryckande. Eftersom man inte kan handla på det viset måste man lära sig vad som är tillåtet och vad som lönar sig att göra i stället.

Samhällen och gemenskaper har tagit fram lagar, normer, regler och olika typer av avtal. Det finns också ett lämpligt och olämpligt beteende i kompis- eller parrelationer. Man kan berätta för någon att de sårat en, men man får inte slå någon.

Med tid och erfarenhet lär man sig att bedöma konsekvenserna av sina handlingar. Man kan även utgå från hur andra har betett sig dåligt eller dumt i vissa situationer, och använda detta som underlag för att i förväg fundera ut ett lämpligt sätt att bete sig i liknande svåra situationer.

Att identifiera och acceptera känslor

När en utmanande känsla tar över tankarna och kroppen måste man kunna observera den. På så sätt får man mer tid att lugna ner sig och kan namnge känslan för sig själv liksom på avstånd. Redan detta kan i sig göra det lättare att hantera känslan.

Man kan observera reaktionerna i sin kropp som om man betraktade dem utifrån. Samtidigt börjar kroppen ofta slappna av och lugna ner sig.

När man lägger märke till att känslor endast är kortvariga reaktioner, blir det lättare att stå ut med samt hantera dem. Dessa insikter som baserar sig på de observationer man gjort leder även till att ens emotionella färdigheter förbättras.

Konstruktivt grälande

Man kan inte hålla med alla, men man måste ändå kunna bete sig på ett sådant sätt att man inte gör något dumt och destruktivt. Man måste kunna uttrycka en avvikande åsikt på ett sakligt sätt i alla relationer man har med andra.

Man bör inte hetsa någon till att gräla. Det finns många sätt att lugna ner situationen. Det är värt att reda ut saker och ting först när alla har lugnat ner sig.

Aggression skyddar självet

Energin som aggressionen ger upphov till kan ta sig uttryck i mod, beslutsamhet, självsäkerhet och uthållighet. Dessa behöver man rikligt av för att kunna säga ”nej” när det behövs.

Kom ihåg

Utan aggression skulle man inte kunna få sin vilja igenom och kunna stå på sig.