Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar temperamentet?

Ens temperament påverkar hur man hanterar ilska.

Människor är olika. En del är lugna i alla situationer och visar inga tecken på att vara irriterade, arga eller att de skulle tappa besinningen. Andra däremot tänder till snabbt och kan inte dölja sina känslor.

Människors temperament är olika och kan så gott som inte alls påverkas. Även en person som lätt tänder till kan ändå lära sig att lugna ner sig eller ta en timeout i en jobbig situation.

Olika slags temperament

Få människor tillhör bara ett slags temperament. Hur man reagerar vid olika tillfällen beror delvis på vad man har för temperament, delvis på bland annat vakenhetsnivån, blodsockerbalansen samt tidigare och nuvarande livssituationer.

Ett lugnt och självcentrerat temperament – metodiskt aggressiva personer

En del använder sin aggression metodiskt och planmässigt. De ser våld som ett användbart, fungerande och acceptabelt sätt att driva sin sak. Deras våldsamma beteende har inte så mycket med ilska att göra.

En beräknande och känslomässigt kall person kallas psykopat. En sådan person är nödvändigtvis ändå inte våldsam själv, utan kan manipulera andra för att få saker och ting att gå som hen vill.

Explosivt temperament – reaktivt aggressiva personer

En reaktivt aggressiv person tänder lätt till. Hen har ett hetsigt temperament och svårt att kontrollera sina känslor.

Hens aggressivitet är inte metodisk, utan okontrollerbar. När en sådan person blir irriterad tappar hen i något skede besinningen och får ett utbrott.

Reaktivt aggressiva personer är ofta medvetna om sina problem med explosivitet. De kan vanligtvis inte lösa detta beteendeproblem på egen hand, även om de skulle vilja.

Lugnt och uthålligt temperament - trygga personer

En sådan här person är lugn och tappar inte besinningen eller använder våld. Hen är tålmodig och förutsägbar. Hen grälar sällan och blir sällan arg. Lugna och uthålliga människor är ofta eftertraktat sällskap eftersom det är tryggt och avslappnat att vara med dem.

Rastlöst temperament - livliga personer

Det är svårt för någon med ett rastlöst temperament att koncentrera sig på en sak. När hen upptäcker något intressant glömmer hen det hen höll på med och går vidare till nästa sak.

Hen möter och ser mycket i sitt liv, är alltid i farten och på plats där det händer. En sådan person är dock vanligtvis inte våldsam.

Vilket slags temperament har du?

Fundera på ditt temperament. Vilka drag känner du igen?

Fundera till exempel på följande:

  • Om någon irriterar dig eller situationen är jobbig i övrigt, hur lätt tänder du till?
  • Om du beter dig våldsamt, har det ofta med okontrollerbara känslor som ilska eller raseri att göra?
  • Är ett våldsamt beteende ibland en genomtänkt lösning för dig? Har det någonsin funnits situationer där du har känt att du på något sätt har gynnats av ett våldsamt beteende?
  • Hur förutsägbart är ditt beteende? Väcker det känslor av säkerhet eller osäkerhet i din omgivning?