Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. Haasteeni ihmissuhteissa

Kaikilla on joskus haasteita ihmissuhteissa. Seuraavaksi pääset tarkastelemaan omia haasteitasi.

Tämän sivun ensimmäisessä harjoituksessa tutkit omia haasteitasi yleisesti. Toisessa harjoituksessa tutkit yksityiskohtaisemmin yhtä valitsemaasi haastavaa tilannetta.

Ennen harjoituksia voit katsoa seuraavan videon (0:51), jossa nuori kertoo, miten hänen kaveriporukassaan toimitaan riitatilanteessa.

Pohdi sitten seuraavia asioita:

 • Minkälaisia haasteita olet kohdannut omassa kaveriporukassasi?
 • Miten pyrit selvittämään mahdolliset riidat?

Harjoitus: Omat haasteeni

Tavoite

Tunnistat, minkälaisia haasteita sinulla on ihmissuhteissa.

Ohje

Pohdi kaverisuhteidesi tilannetta ja niissä ilmeneviä haasteita. Voit miettiä kysymyksiä käyden mielessäsi läpi viimeisintä kuukautta.

1. Kirjoita ylös vastauksesi seuraaviin kysymyksiin

 • Mitä haasteita koet kaverisuhteissa?
 • Mikä kaverisuhteissasi toimii hyvin, keskinkertaisesti tai huonosti?
 • Mitä ajattelet näistä haasteista, ja millaisia tunteita niihin liittyy?
 • Miten toivoisit haasteiden ratkeavan?

2. Pohdi, mihin seuraavista alueista haasteesi liittyvät

Katso lisää Tietoa-osion kohdasta "Millaisia haasteita ihmissuhteissa on?"

 • Omien arvojen epäselvyys
 • Sosiaalisten taitojen haasteet
 • Ajatuksiin juuttuminen
 • Vaikeus käsitellä tunteita
 • Ympäristön esteet
Loading ...

Harjoitus: Hankalan tilanteen tutkiminen

Tavoite

Opit ymmärtämään paremmin omia haasteitasi, ja löydät keinoja vaikuttaa niihin.

Ohje

Valitse jokin lähiaikoina tapahtunut vaikea sosiaalinen tilanne, ja tarkastele sitä yksityiskohtaisesti.

Tilanne voi olla esimerkiksi:

 • riita
 • väärinymmärrys
 • häpeää, alemmuutta tai kateutta herättänyt tilanne

Kuvaile tilanteen eteneminen alusta loppuun. Kuvittele, että olet kuin tutkija, joka yrittää selvittää mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, mitä hankalassa tilanteessa tapahtui. Sisällytä kuvaukseen seuraavat asiat:

 • Hankalaa tilannetta edeltäneet olosuhteet
 • Ympäristön tapahtumat (esimerkiksi muiden toiminta)
 • Omat tunteet, ajatukset ja kehon tuntemukset
 • Oma toiminta ja sen seuraukset

Pohdi lopuksi, miten haluaisit tulevaisuudessa toimia vastaavissa tilanteissa. Harjoittele sanomaan ääneen asioita, joita haluat näissä tilanteissa jatkossa sanoa.

Loading ...