Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten tunteet ja ajatukset vaikuttavat?

Ihmissuhteiden haasteisiin liittyy vaikeita tunteita ja ajatuksia. Joskus niitä on vaikea käsitellä toimivalla tavalla.

Tunteiden tunnistaminen

Moni tunnistaa melko helposti, onko tunnetila positiivinen vai negatiivinen. Tunteiden tarkempi tunnistaminen voi kuitenkin olla vaikeaa: ne ovat ikään kuin taka-alalla. Silloin niitä on hankala käsitellä, ja toiminta saattaa olla impulsiivista.

Tunteiden parempi tunnistaminen auttaa huomioimaan omia tarpeita ja toimimaan harkitusti.

Automaattiset ajatukset

Myös ajatuksia voi olla vaikea havaita. Mielellä on tapana vertailla, arvioida ja ennakoida erilaisia asioita automaattisesti. Monissa tilanteissa tästä on hyötyä, mutta usein myös haittaa.

Esimerkiksi ajatus ”en ole kiinnostava” voi saada välttämään muita ihmisiä. Ajatus ”tämä tilanne on sietämättömän nolo” taas saattaa usuttaa poistumaan paikalta myös silloin, kun poistumisesta seuraa itselle harmia.

Huomio voi juuttua 

Omiin ajatuksiin ja tunteisiin on helppo upota. Koko huomio saattaa mennä kamppailuun ikävän tunteen kanssa. Asioita katsoo ehkä vain yhdestä rajallisesta näkökulmasta.

Lannistavat ajatukset saattavat tuntua ainoilta mahdollisilta totuuksilta. Tällöin on vaikea nähdä muita vaihtoehtoja. Seurauksena on se, että joustavasti toimiminen ja läsnä oleminen muille ihmisille vaikeutuvat.

Pohdi keinoja selvitä vaikeista tilanteista

Seuraavalla videolla (0:41) yksi nuori kertoo, mitkä asiat helpottavat hänen oloaan silloin, kun jokin asia painaa mieltä ja ahdistaa.

Katso video, ja pohdi seuraavia asioita:

  • Mitä sinä teet, kun jokin asia painaa mieltäsi?
  • Minkälaisten asioiden ja tekemisten avulla voisit löytää helpotusta epämukavaan oloon?

Huomaa

Tästä ohjelmasta saat välineitä hankalien ajatusten ja tunteiden käsittelyyn sekä huomion joustavaan suuntaamiseen.