Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

9. Työkaluja ongelmatilanteisiin

Lähes kaikilla on joskus haasteita ihmissuhteissa. Onneksi myös ristiriitojen ja ongelmien ratkomista voi harjoitella. Tältä sivulta löydät työkaluja erilaisiin haastaviin tilanteisiin.

Yleisiä periaatteita

Seuraavat yleiset periaatteet ovat hyödyllisiä erilaisten ihmissuhteissa ilmenevien ongelmatilanteiden käsittelyssä:

  • Pyri asettumaan toisen asemaan.
  • Pidä mielessä omat tarpeesi ja arvosi. Nojaa toiminnassasi niihin.
  • Kerro toiselle selkeästi omasta näkökulmastasi ja toiveistasi syyllistämättä toista.
  • Harjoittele hankalien asioiden esiin tuomista itseksesi tai jonkun muun kanssa.
  • Kokeile ottaa hankalat ajatukset ja tunteet vastaan sallivasti.
  • Älä automaattisesti usko mielesi tuottamia uhkakuvia ja lannistavia ajatuksia.
  • Kysy apua läheiseltä tai ammattilaiselta.

Haastavassa tilanteessa ei aina ole helppoa toimia tavalla, jolla haluaisi toimia. Kysy kuitenkin itseltäsi: Jos en toimi sillä tavalla kuin oikeasti haluan itseni ja muiden toimivan, mitä siitä seuraa pitkällä tähtäimellä?

Tavallisia haasteita ja vinkkejä niiden käsittelyyn

Tässä hyödynnetään myös asioita, joita on ohjelmassa opittu aiemmin. Voit perehtyä sinua kiinnostaviin kohtiin.

Seuraavalla videolla (0:47) yksi nuori kertoo, miten hän pyrkii ratkomaan ristiriitoja. Katso video, ja pohdi, millä tavalla sinusta tuntuisi hyvältä toimia riitatilanteessa.

Harjoitus: Oma toimintasuunnitelma

Tavoite

Teet suunnitelman hankalan tilanteen helpottamiseksi. Valmis suunnitelma auttaa sinua toimimaan tavalla, joka on sekä rakentava että arvojesi mukainen.

Samalla luottamuksesi kasvaa siihen, että voit omalla toiminnallasi vaikuttaa asioihin ja päästä vaikeista tilanteista yli.

Ohje

Lue ja pohdi vastaukset toimintasuunnitelman eri vaiheisiin. Voit tehdä harjoituksen vihkoon tai puhelimeesi tai kirjoittaa vastaukset alta löytyviin ruutuihin.

1. Valitse jokin ongelma, jonka tunnistat kaverisuhteissasi.

Loading ...

2. Pohdi, millaisia ajatuksia ja tunteita ongelma herättää sinussa. Miten haluaisit toimia ongelman kanssa?

Loading ...

3. Listaa erilaisia toimintavaihtoehtoja. Voit hyödyntää tällä sivulla olevia vinkkejä.

Älä sensuroi vaan laita tässä vaiheessa ylös myös vaihtoehdot, joiden toimivuudesta et ole varma.  Kirjaa ylös vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Loading ...

4. Valitse mielestäsi paras toimintavaihtoehto.

Pohdi, auttaako se huolehtimaan omista tarpeistasi. Vastaako se omia arvojasi eli sitä, miten haluat toimia ja mikä on sinulle tärkeää yleisesti ja kaverisuhteissa?

Loading ...

5. Tee suunnitelma vaihtoehdon toteuttamisesta.

Pohdi, miten käsittelet mahdollisia ulkoisia haasteita (esim. kaverin huono suhtautuminen) ja sisäisiä esteitä (esim. pelko, huolet, häpeä, suuttumus).

Loading ...

6. Harjoittele asian esiin ottamista ja keskustelun käymistä jonkun toisen kanssa tai itseksesi esimerkiksi peilin edessä.

7. Toteuta suunnitelmasi.

8. Arvioi vielä lopuksi suunnitelman onnistumista.

Millaisia havaintoja teit tilanteesta? Miten voisit toimia seuraavaksi?

Loading ...