Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Millaisia haasteita ihmissuhteissa on?

Ihmissuhteissa haasteita voi syntyä monista eri syistä. Niihin vaikuttavat sekä oma että muiden toiminta. Myös elinympäristöllä on vaikutusta. Yksilöiden näkemykset, taipumukset ja tarpeet eivät aina kohtaa.

Kaikki ihmissuhteissa tapahtuva ei ole omissa käsissä, mutta moneen asiaan voi vaikuttaa. Ihmissuhteiden haasteet voivat johtua monesta eri asiasta. Haasteita voivat aiheuttaa esimerkiksi:

Omien arvojen epäselvyys

Jos ei tiedä, mikä on itselleen tärkeää yleisesti tai ihmissuhteissa. Joskus saattaa myös itse laiminlyödä omia tarpeitaan tai arvojaan.

Sosiaalisten taitojen haasteet

Jos on vaikeuksia muodostaa kaverisuhteita, ylläpitää niitä tai toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa. Tämä ei riipu pelkästään itsestä, mutta erilaisia tapoja toimia voi harjoitella.

Ajatuksiin juuttuminen

Jos esimerkiksi uskoo liikaa oman mielen luomia lannistavia ajatuksia ja uhkakuvia.

Vaikeus käsitellä tunteita

Jos tunteita on hankala tunnistaa tai hankalat tunteet häiritsevät sosiaalista kanssakäymistä.

Ympäristön esteet

Jos on esimerkiksi liian vähän mahdollisuuksia tavata ihmisiä tai joutuu kiusatuksi.

Muista

Erilaiset haasteet ihmissuhteissa ovat yleisiä ja tavallisia.