Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Mina utmaningar i kompisrelationer

Alla möter ibland utmaningar i människorelationer. Härefter får du titta på dina egna utmaningar.

I den första övningen på sidan kommer du att utforska dina egna utmaningar i allmänhet. I den andra övningen kommer du att mer i detalj utforska en av de utmanande situationerna som du valt.

Innan övningarna kan du titta på följande videoklipp (0:51), där en ung person förklarar hur de kan lösa ett bråk i kompisgänget.

Fundera sedan på följande:

 • Vilken typ av utmaningar har du mött i ditt eget kompisgäng?
 • Hur försöker du lösa eventuella tvister?

Övning: Mina utmaningar

Mål

Du identifierar vilken typ av utmaningar du har i relationer.

Anvisning

Fundera på hur dina vänskapsrelationer ser ut och utmaningarna som uppstår i dem. Du kan fundera på frågorna när du går igenom den senaste månaden i tankarna.

1. Skriv ner dina svar på följande frågor

 • Vilka utmaningar upplever du i vänskapsrelationer?
 • Vad fungerar bra, halvbra eller dåligt i dina vänskapsrelationer?
 • Vad tycker du om de här utmaningarna och vilka känslor är förknippade med dem?
 • Hur vill du att utmaningarna ska lösas?

2. Fundera på vilka av följande områden dina utmaningar är relaterade till

Mer info om följande finns på sidan  ”Vilken typ av utmaningar har du i människorelationer?” 

 • Otydliga egna värderingar
 • Utmaningar i sociala färdigheter
 • Fastna i tankar
 • Svårigheter att hantera känslor
 • Miljömässiga hinder
Loading ...

Övning: Utforska en jobbig situation

Mål

Du lär dig att bättre förstå dina egna utmaningar och hittar sätt att påverka dem.

Anvisning

Välj en svår social situation som har inträffat nyligen och granska den i detalj.

Situationen kan till exempel vara:

 • en konflikt
 • ett missförstånd
 • en situation som väckte skam, underlägsenhet eller avundsjuka

Beskriv situationen från början till slut. Föreställ dig att du är som en forskare som så tydligt och exakt som möjligt försöker ta reda på vad som hände i den jobbiga situationen. Ta med följande i beskrivningen:

 • Omständigheterna före den jobbiga situationen
 • Händelser i omgivningen (till exempel andras agerande)
 • Dina känslor, tankar och känningar i kroppen
 • Ditt agerande och följderna av det

Fundera slutligen på hur du skulle vilja agera i liknande situationer i framtiden. Öva på att högt säga det du vill säga i liknande situationer i framtiden.

Loading ...