Skip to main content

Egenvårdsprogram

9. Verktyg för problemsituationer

Nästan alla stöter ibland på utmaningar i relationer. Som tur är kan man öva på att lösa konflikter och problem. På den här sidan hittar du verktyg för olika utmanande situationer.

Allmänna principer

Följande allmänna principer är användbara för att hantera olika problemsituationer som uppstår i relationer:

  • Försök att sätta dig i den andras situation.
  • Tänk på dina egna behov och värderingar. Luta dig mot dem i dina handlingar.
  • Berätta tydligt din synpunkt och dina önskemål för den andra personen utan att skuldbelägga den andra.
  • Öva på att ta upp svåra saker på egen hand eller med någon annan.
  • Prova att ta emot jobbiga tankar och känslor på ett tillåtande sätt.
  • Tro inte automatiskt på de hotbilder och nedslående tankar som ditt psyke producerar.
  • Be en närstående eller professionell personal om hjälp.

I en utmanande situation är det inte alltid lätt att handla på det sätt som man skulle vilja. Fråga ändå dig själv detta: Om jag inte agerar på det sätt som jag verkligen vill att jag själv och andra ska agera, vad leder det till på lång sikt?

Vanliga utmaningar och tips för hur du hanterar dem

Här använder du dig också av sådant som du har lärt dig tidigare i programmet. Du kan sätta dig in i de punkter som intresserar dig.

I nästa videoklipp (0:47) förklarar en ung person hur han försöker lösa konflikter. Titta på videoklippet och fundera på hur du tycker att det skulle vara bra att sköta en konflikt.

Övning: Min handlingsplan

Mål 

Du gör upp en plan för att underlätta en jobbig situation.

Anvisning

Läs och fundera på svaren i de olika skedena i handlingsplanen. Du kan göra övningen i en anteckningsbok eller i din telefon, eller skriva ner svaren i rutorna nedan.

1. Välj ett problem som du identifierar i dina vänskapsrelationer.

Loading ...

2. Fundera på vilken typ av tankar och känslor som problemet väcker hos dig. Hur skulle du vilja hantera problemet?

Loading ...

3. Skriv upp olika handlingsalternativ. Du kan dra nytta av tipsen på den här sidan.

Censurera inte, utan ta i det här skedet också med de alternativ som du inte är säker på kommer att fungera.  Skriv ner för- och nackdelarna med alternativen på kort och lång sikt.

Loading ...

4. Välj det som du tycker är det bästa handlingsalternativet.

Fundera på om det hjälper dig att se till dina behov. Stämmer det överens med dina värderingar, alltså hur du vill agera och vad som är viktigt för dig i allmänhet och i vänskapsrelationer?

Loading ...

5. Gör upp en plan för genomföra alternativen.

Fundera på hur du hanterar eventuella yttre utmaningar (t.ex. en dålig attityd hos en vän) och inre hinder (t.ex. rädsla, oro, skam, ilska).

Loading ...

6. Öva på att ta upp saken och diskutera den med någon annan eller för dig själv, till exempel framför en spegel.

7. Genomför din plan.

8. Utvärdera slutligen planens framgång.

Vad gjorde du för iakttagelser av situationen? Vad skulle du kunna göra härnäst?

Loading ...