Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vilken typ av utmaningar har du i relationer?

Utmaningar kan uppstå i människorelationer av många olika orsaker. De påverkas av både ens eget och andras agerande. Livsmiljön påverkar också. Individers åsikter, anlag och behov sammanfaller inte alltid.

Man kan inte kontrollera allt som händer i relationer, men man kan påverka mycket. Utmaningar i relationer kan bero på många olika saker. Utmaningarna kan till exempel orsakas av:

Otydliga egna värderingar

Om man inte vet vad som är viktigt för en själv i allmänhet eller i människorelationer. Ibland kan man också försumma sina egna behov eller värderingar.

Utmaningar i sociala färdigheter

Om man har svårt att bilda vänskapsrelationer, bevara dem eller agera i olika utmanande situationer. Det beror inte bara på en själv, men man kan öva på olika sätt att agera.

Fastna i tankar

Om man till exempel tror för mycket på de nedslående tankar och hotbilder som ens psyke skapar.

Svårigheter att hantera känslor

Om man har svårt att identifiera känslor eller om svåra känslor stör det sociala umgänget.

Miljömässiga hinder

Om man till exempel har för få möjligheter att träffa människor eller om man blir mobbad.

Kom ihåg

Olika utmaningar i människorelationer är allmänna och vanliga.