Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar känslor och tankar oss?

Utmaningarna i relationer är kopplade till svåra känslor och tankar. Ibland är de svåra att hantera på ett fungerande sätt.

Att identifiera känslor

Många identifierar ganska lätt om deras känslotillstånd är positivt eller negativt. Däremot kan det vara svårt att identifiera känslorna mer exakt: de ligger liksom i bakgrunden. Då blir de svåra att hantera och man kan agera impulsivt.

Genom att bli bättre på att identifiera sina känslor kan man lättare ta hänsyn till sina egna behov och agera eftertänksamt.

Automatiska tankar

Tankar kan också vara svåra att upptäcka. Psyket har en tendens att jämföra, utvärdera och förutse olika saker automatiskt. Det är användbart i många situationer, men ofta också till skada.

Tanken ”jag är inte intressant” till exempel kan få en att undvika andra människor. Tanken ”denna situation är outhärdligt pinsam” kan i sin tur få en att lämna platsen, även om det inte är bra för en.

Uppmärksamheten kan fastna 

Det är lätt att sjunka ner i sina tankar och känslor. Hela uppmärksamheten kan gå åt till att kämpa med en jobbig känsla. Man kanske bara ser saker och ting ur ett begränsat perspektiv.

Nedslående tankar kan kännas som de enda möjliga sanningarna. Då är det svårt att se andra alternativ. Följden är att det blir svårare att agera flexibelt och vara närvarande för andra människor.

Fundera på hur du kan hantera svåra situationer

I följande videoklipp (0:41) berättar en ung person om vad som brukar hjälpa för att må bättre när något bekymrar och oroar.

Titta på videoklippet och fundera på följande saker:

  • Vad gör du när något bekymrar dig?
  • Vad finns det för saker och aktiviteter som du kan göra för att lätta på känslan av obehag?

Observera

I det här programmet får du verktyg för att hantera svåra tankar och känslor samt för att rikta uppmärksamheten på ett flexibelt sätt.