Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten pakko-oireita hoidetaan?

Kun pakkoajatuksia oppii hyväksymään, vähenee niiden määrä sekä tarve toteuttaa pakkotoimintoja

Pakko-oireita hoidettaessa ei välttämättä pyritä täyteen oireettomuuteen. Sen sijaan tavoitteena on vähentää oireita niin paljon kuin mahdollista sekä poistaa niiden aiheuttamaa kärsimystä ja kielteisiä vaikutuksia muuhun elämään.

Hoito koostuu kahdesta keskeisestä tavoitteesta

1) Pakkoajatusten hyväksyminen

Kun pakkoajatukset hyväksytään, tuottavat ne vähemmän ahdistusta. Tällöin tarve pakkotoimintojen toteuttamiseen vähenee.

Myös pakkoajatusten esiintyminen alkaa ajan mittaan vähenemään, kun niitä ei yritetä tukahduttaa.

2) Pakkotoiminnoista irtautuminen

Pakkotoiminnot eivät pitkällä aikavälillä lievitä ahdistusta.

Tavoitteena on oppia, ettei pakkotoiminnoista luopuminen aiheuta kohtuutonta ahdistusta tai johda automaattisesti pelätyn seurauksen tapahtumiseen.

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Joskus haitalliset tavat ajatella tai käyttäytyä heikentävät hyvinvointia. Jos näin on, on ne hyvä tiedostaa ja tunnistaa. Tällöin niitä pystyy myös muokkaamaan.

Omien ajatus- ja käyttäytymismallien kanssa työskentely onkin keskeistä tässä omahoito-ohjelmassa. Samalla opitaan myös tietoisuustaitoja ja rentoutumista.

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa

  • itsenäisesti
  • odotellessasi muuta hoitoa
  • muun hoidon tukena tai
  • muun hoidon jo loputtua

Ammattilaiselta saatava apu

Pakko-oireiden hoidossa käytetään usein psykososiaalisia hoitoja ja lääkehoitoa. Näitä voidaan antaa joko erikseen tai samanaikaisesti.

Psykososiaaliset hoidot perustuvat tutkimusnäyttöön. Vuorovaikutukseen pohjautuvia ammattilaisen toteuttamia psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa psykoterapiat ja muut keskusteluhoidot. Nettiterapia pohjautuu itsenäisempään työskentelyyn.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu ajatukseen siitä, että käyttäytyminen, ajatukset ja tunteet ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi muuttamalla omaa käyttäytymistään pystyy vaikuttamaan omiin tunteisiinsa.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään muuttamaan pakko-oireita ylläpitäviä käyttäytymis- ja ajatusmalleja sekä sitä kautta lievittämään oireita. Tausta-ajatus on siis sama kuin tässä omahoito-ohjelmassa.

Ahdistus opetellaan kohtaamaan

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään murtamaan pakko-oireiden noidankehä korvaamalla rituaalit ja vältteleminen ahdistuksen kohtaamisella. Tämä tapahtuu vähitellen etenevien altistusharjoitusten avulla.

Esimerkiksi hellan tarkistamisen toistoja vähennetään altistusharjoituksissa pikkuhiljaa. Samalla opetellaan sietämään ahdistusta, joka syntyy tarkistamatta jättämisestä. Tätä kautta erityisen merkityksen saaneeseen ajatukseen liittyvä ahdistus vähenee, ja se opitaan kohtaamaan ilman rituaaleihin turvautumista.

Askel askeleelta välttelyn tilalle opitaan toimivampia tapoja kohdata ahdistus. Samalla opitaan, että ahdistuksentunteesta selviää ilman rituaaleihin turvautumista. Tämä murtaa pakko-oireiden noidankehän.

Nettiterapia

Pakko-oireiden hoitoon on saatavilla myös nettiterapiaa.

Nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoito, jossa terapeutti tukee itsenäistä etenemistäsi.

Terapiaa teet viikoittain, ja sen kesto on noin 3–4 kuukautta.

Nettiterapiassa pohdit hankaluuksiasi ja ajattelu- ja toimintatapojasi sekä opettelet uusia toimintamalleja. Apunasi on tietosisältöjä, videoita ja harjoitteita. Nettiterapioista on oikein kohdennettuina saatu yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain toteutetusta psykoterapiasta.

Jos kiinnostuit nettiterapiasta, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen nettiterapiaan.

Nettiterapia alkaa yleensä viikon sisällä lähetteen teosta ja on Suomessa asuville maksutonta.

Vapautuminen noidankehästä

Lääkehoito 

Vaikka lääkkeet eivät paranna pakko-oireista häiriötä, voivat ne lievittää sen oireita.

Lääkehoidossa käytetään ensisijaisesti myös masennuksen hoidossa käytettäviä SSRI-lääkkeitä sekä klomipramiinia. Myös useiden muiden psyykelääkkeiden ja niiden yhdistelmien käyttö on mahdollista.

Lääkehoito alkaa vaikuttaa keskimäärin 10–12 viikossa. Sitä jatketaan ylläpitohoitona ainakin vuoden ajan oireiden lievittymisen jälkeen.

Katso kokemusasiantuntijan terveisiä muille pakko-oireita kokeville.

Muista

Pakko-oireita hoidettaessa ei välttämättä pyritä täyteen oireettomuuteen. Sen sijaan tavoitteena on vähentää oireita niin paljon kuin mahdollista sekä poistaa niiden aiheuttamaa kärsimystä ja kielteisiä vaikutuksia muuhun elämään.