Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

10. Opi tekemään sopu tunteidesi kanssa

Kyky kokea tunteita on perustavanlaatuinen osa ihmisyyttä. Tunteiden tarkoituksena on auttaa tekemään elämässä hyvinvointia edistäviä päätöksiä.

Joskus suhtautumisessa omiin tunteisiin on haasteita. Tällöin tunteita ei kyetä hyödyntämään päätöksenteossa parhaalla mahdollisella tavalla.

Jos tunteet hyväksyy ja osaa säädellä niitä sopivissa määrin, voi luottaa siihen, että pärjää ikävienkin tunteiden kanssa. Tällöin tunteet eivät saa yliotetta. Kyky säädellä tunteita ei kuitenkaan kehity itsestään, vaan se opitaan lapsuuden aikana vuorovaikutuksessa läheisten kanssa.

Joskus tunnesäätelytaidot eivät kehity aivan niin kuin pitäisi. Jotkut eivät opi hallitsemaan tunteitaan riittävästi, ja toiset taas pyrkivät tunteidensa liialliseen kontrollointiin.

Pakko-oireisessa häiriössä kyse on yleensä jälkimmäisestä ongelmasta, eli omia tunteita pyritään pitämään hallinnassa liiaksi asti. Tällöin tunteisiin ei osata välttämättä suhtautua riittävän sallivasti. Ikävät tunteet saatetaan kokea joko kiellettyinä tai merkkinä siitä, että jotakin kauheaa on tapahtumassa.

Yleisimmät ongelmalliset asiat

Tarkkaavuustaitojen opettelusta voi olla hyötyä

Altistusharjoitusten lisäksi omien tunteiden hyväksymisessä voi olla apua erilaisista tietoisen läsnäolon harjoituksista.

Keskitetyn tarkkaavaisuuden kautta pyritään rauhoittamaan mielen ylenpalttista työskentelyä.

Seuraavan tarkkaavaisuusharjoituksen perimmäinen tarkoitus on havainnoida mielessä esiintyviä ajatus- ja tunnetiloja ilman, että yksittäisiin havaintoihin takerrutaan.

Harjoitteen aikana voit olla tietoinen kehostasi sekä ympäristöstäsi tulevista aistihavainnoista ilman, että olet velvollinen reagoimaan niihin millään erityisellä tavalla.

Harjoite lisää keskittymis- ja havainnointikykyä. Se lisää myös kykyä sietää erilaisia mielentiloja sekä päättää, mihin ajatuksiin tai tunteisiin haluat reagoida ja millä tavoin.

Harjoitus: Kohdenna tarkkaavaisuus (07:08)

Tavoite

Opit havainnoimaan mielessä esiintyviä ajatus- ja tunnetiloja takertumatta yksittäisiin havaintoihin.

Ohje

Harjoitteen aikana olet tietoinen kehostasi sekä ympäristöstäsi tulevista aistihavainnoista ilman, että sinun täytyisi reagoida niihin.

Valitse ennen harjoitteen alkua miellyttävä kohde, johon voit kiinnittää katseesi. Se voi olla esimerkiksi maisema, esine tai kuva seinällä. Harjoituksen tekstissä käytämme visuaalisena kohteena maisemaa.

Tarkoitus ei ole tehdä erityisiä havaintoja visuaalisesta kohteesta. Kohde toimii harjoitteessa visuaalisena ankkurina, johon huomio ja tarkkaavuus kohdistetaan, kun mieli pyrkii takertumaan ajatusten käsittelemiseen.

Voit kuunnella tai lukea harjoituksen.

Audio file