Skip to main content

Egenvårdsprogram

Orsaker till utmattning samt copingmetoder

Kom ihåg

Psyket och kroppen klarar inte av att anpassa sig till situationen om du under en lång tid måste

 • ge mer än du får
 • försöka mer än du egentligen har krafter till
 • leva i konflikt med dig själv.

Symtom uppstår oberoende av om utmattningen orsakas av arbete eller andra aspekter i livet.

Det lönar sig att ta reda på de bakomliggande orsakerna

Utmattning kan orsaka huvudsakligen två typer av problem. En del problem beror direkt på utmattningen i sig, medan andra problem uppstår till följd av olika coping- och självregleringsmetoder som fungerar dåligt.

För att återhämta sig är det viktigt att förstå:

 • Vad har gjort dig utmattad?
 • Vilka av dina copingmetoder fungerar och vilka fungerar inte?

Detta hjälper dig att förstå vad som behöver förändras i ditt liv eller arbete så att din kropp och ditt psyke kan återhämta sig.

Cynism är en skyddsmekanism

Det första tecknet på överbelastning är ofta en kronisk trötthet som inte går att vila bort. Efter detta börjar man handskas med tröttheten genom att distansera sig från arbetet eller de belastande omständigheterna.

Cynism samt förlust av intresse och motivation fungerar som en copingmetod i en för belastande eller olöst situation. Varför ska man satsa på sådant som ständigt medför besvikelse och tär på krafterna?

Cynism är en problematisk copingmetod

Cynism är ändå ett farligt tillvägagångssätt. Om man ser arbetet eller familjen som ett nödvändigt ont kan man inte få glädje och tillfredsställelse av dem. Om man inte får några upplevelser av att duga, åstadkomma saker och höra till en gemenskap börjar självkänslan förr eller senare försvagas.

Även om du tidigare kände dig som en duglig arbetstagare, mamma, pappa, partner eller till exempel närståendevårdare, kan du börja tvivla på dig själv. Du kanske undrar om du någonsin har kunnat något eller om du hela tiden har varit en bedragare som snart kommer att avslöjas.

Utmattning påverkar livsstilen

Många märker att deras måltidsrytm försvinner vartefter tröttheten fortskrider. Suget efter kolhydrater och sötsaker ökar och även alkoholkonsumtionen kan öka.

Man orkar inte längre intressera sig för något som kräver aktivt engagemang. Det kan kännas som om all tid går åt till att vila. På så sätt kan uppiggande saker obemärkt försvinna ur livet. Det finns en risk för att intresse och entusiasm för olika aktiviteter ersätts av ett försök att bara överleva.

Hur utbrändhet framskrider

Arbetsrelaterat utmattningssyndrom orsakas av en situation där en persons förutsättningar, mål och förväntningar står i konflikt med arbetets krav och möjligheter. Den starka konfliken orsakar:

 • att man som överbelastad anstränger sig och kämpar
 • stress och trötthet
 • upplevelsen av att inte kunna ändra sin inställning eller situation
 • att funktionsförmågan försämras och man förlorar arbetsglädjen
 • cynism
 • förlust av känslan av kontroll
 • att självkänslan raseras.

Detta leder till utbrändhet och eventuellt även till depression. Den upplevda konflikten blir svårare och det bildas en ond cirkel.

Kom ihåg

Det är viktigt att du förstår vad som har gjort dig utmattad och vilka av dina copingmetoder som fungerar och inte fungerar. Då märker du vad som måste ändras i ditt liv eller i ditt arbete för att du ska kunna återhämta dig.