Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vill du sluta skada dig själv?

Andra människor kan pressa dig att sluta med självskadebeteendet. Även om de vill hjälpa dig, så hjälper det inte att pressa i den här situationen. Berätta för andra hur det känns för dig att bli pressad. Berätta också vilken typ av stöd du vill ha från dem.

Den egna motivationen till förändring

Motivationen att sluta skada sig själv är ofta relaterad till människorelationer. Du bör ändå finna motivationen till förändring inom dig själv. Därför är det viktigt att du utifrån din egen erfarenhet funderar över hur bra självskadebeteendet fungerar på lång sikt och vilka följder det får för det övriga livet.

  • Hålls de svåra känslorna borta genom att du skadar dig själv?
  • Har självskadebeteendet haft några negativa följder?
  • Är nackdelarna större än fördelarna?

Kanske vill du sluta skada dig själv för att det inte fungerar lika bra som tidigare. Ifall detta är ditt motiv är risken stor att du istället tar till något annat självskadebeteende.

Förändring är alltid utmanande

Förändring väcker vanligtvis rädsla och kräver att man lär sig nya vanor. Därför är det bra att börja med små steg och ha självmedkänsla.

Istället för att t.ex. sluta skära dig helt vill du kanske först minska på självskärningen eller mängden vävnadsskador. Du är själv bäst på att bedöma i vilken takt du bör gå framåt.

Lyssna på dig själv, men försök att inte direkt följa tillfälliga impulser eller bli påverkad av skiftande känslor. Fatta besluten då när du mår bättre.

Övning: Varför vill jag sluta skada mig själv?

Mål

Du lär dig att märka hur andras tankar och reaktioner påverkar din vilja att sluta eller fortsätta med självskadebeteendet.

Du lär dig att observera hur självskadebeteendet begränsar ditt liv, vilken typ av tankar som finns i bakgrunden och hurdana aktiviteter du vill ha tillbaka i ditt liv.

Anvisning

Denna övning innehåller två delar.

I den första delen reflekterar du över reaktionerna från de personer som känner till att du skadar dig själv. Använd frågorna för att reflektera över känslorna som är förknippade med att sluta skada sig själv.

I den andra delen reflekterar du över tankarna som ligger bakom självskadebeteendet och hur dessa tankar påverkar ditt liv.

Del 1

Gör en lista över personer som känner till att du skadar dig själv. Markera de personer på listan som har föreslagit eller krävt att du slutar.

A. Hur skulle dessa personer reagera om du slutade skada dig själv? Vilka känslor skulle deras reaktioner orsaka hos dig?

B. Hur skulle dessa personer reagera om du inte slutade skada dig själv? Vilka känslor skulle deras reaktioner i så fall orsaka hos dig?

Loading ...

Del 2

Även om motivationen att sluta skada sig själv ofta i viss mån är relaterad till människorelationer, är det viktigt att den huvudsakliga motivationen finns inom dig själv.

Loading ...

6. Reflektera över ditt självskadebeteende

  • Vilka slags situationer, känslor och tankar har vanligtvis föregått självskadebeteendet?
  • I vilka situationer t.ex. skar du dig vanligtvis när du började skära dig? Hur är det idag?
  • Hjälper självskadebeteendet dig fortfarande att hantera känslor som är outhärdliga för dig?
Loading ...

Kom ihåg

I del 2. VERKTYG får du lära dig nya färdigheter för att stöda ditt välbefinnande och klara av svåra känslor.