Skip to main content

Egenvårdsprogram

Varför skadar människor sig själva?

Varje person som skadar sig själv gör det på grund av sina egna skäl och på sitt eget sätt.

För vissa blir självskadebeteendet ett kortvarigt experiment. För andra är det en långvarigare copingmetod. Någon kanske skadar sig för att undkomma känslolöshet, medan en annan vill slippa må outhärdligt dåligt.

Det finns ofta svåra upplevelser i bakgrunden

Självskadebeteendet börjar och triggas ofta i svåra livssituationer.

Vissa har även upplevt långvariga svåra livserfarenheter, såsom mobbning eller problem i familjen. På grund av svåra livserfarenheter kan man utveckla en negativ attityd till sig själv, andra och världen. 

Erfarenheter och förmågan att hantera känslor

Svåra livserfarenheter kan också påverka förmågan att hantera känslor. Om till exempel vissa känslor inte är accepterade i familjen, kan barnet ha lärt sig att undvika att ge uttryck för dem. Då kan det vara svårt att hantera och uttrycka känslor även som vuxen.

Det kan vara svårt att reglera känslor

Många som skadar sig själva har svårt att reglera sina känslor. Upplevelsen och hanteringen av känslor påverkas av både medfödda tendenser och livserfarenheter. Svårigheter att reglera känslor kan ta sig uttryck som utmaningar inom olika områden i livet, till exempel relationer.

Utmaningarna med att reglera känslor kan yttra sig till exempel genom att man upplever outhärdliga, diffusa eller hotfulla känslotillstånd och inte vet hur man ska hantera dem. Känslorna kan också växla snabbt och drastiskt.

Det kan finnas många faktorer bakom självskadebeteende

Många som skadar sig själva har svårt att reglera sina känslor.

Självskadebeteende kan vara ett sätt att

  • bedöva sina känslor när man mår dåligt
  • få ett slut på hemska tankar
  • ge uttryck för ilska
  • fly från sina problem
  • känna något
  • förhindra självmord
  • straffa sig själv
  • skada andra