Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlar man självskadebeteende?

Det lönar sig att söka hjälp så tidigt som möjligt och med låg tröskel. Inget problem är för litet eller stort. Du bestämmer dock själv vem du kontaktar och när.

Egenvårdsprogrammet för självständigt arbete

Ibland kan ens sätt att tänka eller bete sig resultera i att man i stället mår sämre. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det. Då kan man också ändra skadliga tanke- och beteendemönster.

Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster. Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

Egenvård är särskilt användbart när självskadebeteendet inte är av en allvarlig grad. Denna egenvård kan dock också vara användbar även i svårare fall. Ifall du inte är redo att prata med andra om självskadebeteendet är egenvårdsprogrammet ett bra sätt att börja avvänja dig från självskadebeteendet.

Professionell hjälp

Vid behandling av självskadebeteende är samtal med en yrkesutbildad person användbara.

Du kan till exempel uppsöka en

  • skol- eller studerandehälsovårdare
  • kurator
  • psykolog
  • läkare

Förutom samtal kan den yrkesutbildade personen vid behov vägleda dig att göra olika övningar för att ändra ditt sätt att tänka och agera.

Självskadebeteende är sällan det enda som man tar upp med den yrkesutbildade personen. Om du känner att du behöver mest hjälp med att hantera en annan sak kan du mycket väl berätta det för den yrkesutbildade personen.

Vid vård och val av vårdplats lyssnar man på dina önskemål. Om du är ung samarbetar man med dina föräldrar och till exempel med skolan, om du ger ditt tillstånd till det.