Skip to main content

Den psykiska hälsan vid opioidsubstitutionsbehandling

I samband med rusmedelsberoende förekommer ofta även andra psykiatriska sjukdomar. Om en person som är i bedömningsskedet av substitutionsbehandlingen har en misstänkt eller konstaterad psykisk störning så planerar och genomför vårdinstansen behandlingen av den parallellt med den övriga vården.

Psykotiska störningar 

Rusmedelsbruk ökar risken för psykotiska störningar. Vårdplatsen följer upp hur personen som får substitutionsbehandling mår under vårdens lopp. Vårdplatsen ordnar vård och undersökning vid behov.

På Psykporten finns egenvårdsprogram för psykotiska symtom samt för lindriga hallucinationer och vanföreställningar. De innehåller övningar som du kan ha nytta av. 

Personlighetsstörningar 

Regelbunden substitutionsbehandling möjliggör övrig rehabilitering och skapar stabilitet i livet. Det gör det lättare att till exempel få eller behålla en bostad.  

Emotionell instabilitet 

Personer som lider både av emotionell instabilitet och opioidberoende kan vara impulsiva. Man kan få hjälp för dessa problem genom exempelvis dialektisk beteendeterapi.  

Dialektisk beteendeterapi är en evidensbaserad psykoterapeutisk behandlingsmetod som syftar till att åstadkomma förändringar i individens liv. 

Neuropsykiatriska störningar

Det är möjligt att neuropsykiatriska störningar går att diagnostisera först under substitutionsbehandlingen i och med att beroende- och abstinenssymtomen lindras.  

På Psykporten finns ett egenvårdsprogram för koncentrationssvårigheter. Programmet innehåller praktiska verktyg för att lindra problemen samt erfarenheter från andra som befinner sig i en liknande situation om vad som har hjälpt dem. 

Affektiva störningar och ångeststörningar 

För att behandla affektiva störningar eller ångeststörningar kan man erbjuda terapeutisk behandling och läkemedelsbehandling.  

Terapeutisk behandling erbjuds till exempel på psykiatriska polikliniker, hälsocentraler och med ekonomiskt stöd av FPA. 

Vid behov kan störningarna även behandlas med läkemedel som lämpar sig för långtidsbruk. Man rekommenderar inte att bensodiazepiner används för att behandla ångestsymtom. 

Vid behandling av ångest- och paniksyndrom fokuserar man först och främst på att lära sig läkemedelsfria sätt för att hantera ångesten. Sådana metoder finns i egenvårdsprogrammet för panik samt för ångest.

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Baserat på dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Vid behov kan störningarna även behandlas med läkemedel som lämpar sig för långtidsbruk. Man rekommenderar inte att bensodiazepiner används för att behandla ångestsymtom. 

Vid behandling av ångest- och paniksyndrom fokuserar man först och främst på att lära sig läkemedelsfria sätt för att hantera ångesten. Sådana metoder finns i egenvårdsprogrammet för panik samt för ångest.

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Baserat på dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av