Siirry pääsisältöön

Syömiseen liittyvien vaikeuksien kohtaaminen koulussa

Syömisen vaikeus haittaa oppilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä. Tukemiseen tarvitaan aikuisten yhteistyötä.

Ahdistus syömisestä tai keskittymiskyvyttömyys, ärtyneisyys ja väsymys energiavajeen vuoksi vaikuttavat kykyyn oppia ja vastaanottaa opetusta. 

Keskeiset asiat

 1. Energiavaje voi näkyä vaikeutena keskittyä, väsymyksenä tai ärtyneisyytenä. 
 2. Ympäristön luoma paine, kuvitelmat ja kertomukset vaikuttavat syömiseen ja kehonkuvaan nuoruusiässä. 
 3. Ruokailutilanne itsessään voi vaikuttaa syömiseen ja syömättömyyteen. 
 4. Syömisen sääteleminen voi luoda kaivattua hallinnantunnetta. 
 5. Tunnetaidot ovat toipumisessa keskeisiä. 

Miten syömisen vaikeus näkyy koulussa? 

Opettaja voi kohdata oppilaiden syömiseen ja ravinnonsaantiin liittyviä haasteita monella tapaa.  

Syömiseen liittyvät ongelmat voivat ilmetä esimerkiksi ruokahaluttomuutena, vaikeutena syödä, ahmimisena tai tahallisena oksenteluna. Ruokahaluttomuuden taustalla voi olla aistiherkkyyttä ruoka-aineidelle tai pyrkimys muokata kehoa. Syyt eivät välttämättä ole oppilaalle itselleenkään selviä. 

Syömisen vaikeudesta voidaan puhua, jos syömistä ohjailevat säännöt, rituaalit ja pyrkimys hallintaan. Tällöin ruoka ja siihen liittyvät ajatukset hallitsevat tai rajoittavat elämää. Syömisen ajatellaan määrittävän ihmistä ja ihmisarvoa.  

Ruokaan liittyviin tunteisiin ja ajatuksiin vaikuttaa kulttuuri, jossa ihannoidaan hoikkuutta ja terveellisiä elämäntapoja.

Suhde ruokaan voi olla ongelmallinen ilman syömishäiriötäkin

Syömisen ja kehonkuvan ongelmat sekä epätyypilliset syömishäiriöt ovat yleisempiä kuin diagnostiset kriteerit täyttävät syömishäiriöt. 

Vaikka kyse ei olisi syömishäiriöstä, häiriintynyt suhde ruokaan ja syömiseen on silti haitallista fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. 

Mitä opettaja voi tehdä? 

Syömisen haasteiden ratkaisemisessa yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää.   

Syömisessä voi auttaa valmius lasten ja nuorten kuuntelemiseen sekä yhdessä pohtimiseen. 

Koko koulun toimintakulttuurin on hyvä olla sellainen, että  

 • kaikille annetaan kehorauha ja ruokarauha 
 • erilaiset yksilölliset sopimukset ja käytännöt ovat mahdollisia ja tavallisia.  

Mikäli pulmana on sosiaalinen paine sekä hoikkuutta ja terveyttä tai liiallista pikaruoan syömistä ihannoiva kulttuuri, voi opettajan ohjauksen vaikuttavuus jäädä pieneksi. Tällöin kannattaa käydä asiasta keskustelua ryhmässä ja näin ohjata lapset ja nuoret oikean tiedon äärelle.  

Energiansaannin turvaaminen 

Kasvu ja oppiminen edellyttävät energiaa. Oppilas tarvitsee energiaa vireystilan ylläpitämiseen ja aivojen toimintaan.  

Energiansaanti koulupäivän aikana voidaan turvata jollain tai joillain seuraavista 

 • kouluruokailu yhteisesti ruokalassa 
 • eväät omassa tilassa syötynä 
 • välipalat 

Tunteiden säätely syömisen ja ruoan kautta 

Syömiseen voi liittyä monenlaisia tunteita. Esimerkiksi yksinäisyys, ahdistus tai stressi voivat laukaista syömiseen liittyviä oireita, kuten syömisen rajoittamista, liiallista liikkumista, ahmintaa tai oksentamista.  

Oireet toimivat usein yrityksinä tulla toimeen vaikeiden tunteiden kanssa. Oireilu helpottaa oloa hetkellisesti, mutta ylläpitää ongelmaa pidemmällä tähtäimellä. Siksi tunnetaidot ovat keskeisiä toipumisessa.  

Tunnetaitojen harjoittelu on opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Se auttaa löytämään keinoja ahdistuksen kohtaamiseen ja säätelyyn. 

Kun syöminen on ollut vaikeaa pitkään ja se näkyy arjessa  

Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeää. Perusopetuslaki velvoittaa sopimaan ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta moniammatillisesti, mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä hoitoon liittyviä tarpeita.  

Mikäli syömiseen liittyy hoitava taho terveydenhuollosta, on hyvä sopia ruokailun ja liikunnan käytännöistä yhdessä. Oppilaalle on tärkeää tietää, että kaikki koulun aikuiset tietävät samat asiat, eikä ruokailusta ja syömisestä tarvitse kantaa enempää huolta kuin jo on.  

Kun syömisen vaikeus on hoitoa vaativaa, hoitavan tahon sekä kodin ja koulun kanssa etsitään yhdessä konkreettisia keinoja ruokailun helpottamiseksi ja tuetaan vuorovaikutusta syömistilanteissa. 

Harjoituksia syömisen vaikeuksien kohtaamiseen koulussa 

Alla on harjoituksia eri omahoito-ohjelmista. Harjoituksia voi hyödyntää ryhmässä ennaltaehkäisevästi esimerkiksi terveystiedon ja ympäristöopin tunneilla tai yksilön tukena esimerkiksi opiskeluhuollossa.  

Seuraavien harjoitusten avulla opit tunnistamaan nälän muista tarpeista sekä syömään rauhallisemmin, keskittyneemmin ja nautinnollisemmin. 

Sosiaalinen media voi helposti herättää tunteita riittämättömyydestä ja voi vaikuttaa kielteisesti keho- ja ruokasuhteeseen. Tämän harjoituksen avulla voit tehdä somesiivouksen ja ymmärtää sosiaalisen median vaikutusta omaan kehosuhteeseesi. 

Tunnesäätelytaitojen harjoittelu auttaa löytämään keinoja tulla toimeen vaikeiden tunteiden kanssa, säädellä niiden voimakkuutta ja lisätä myönteisiä tunteita. 

Erilaiset kielteiset ja itsekriittiset ajatukset voivat ylläpitää syömisen ja kehonkuvan ongelmien kierrettä. Näiden harjoitusten avulla opit tunnistamaan oireiden vaikutuksia sekä haitallisia ajatusmalleja ja voit löytää vaihtoehtoisia tapoja ajatella. 

Näiden harjoitusten avulla löydät keinoja kohdella kehoasi hyvin ja vahvistaa hyvää oloa. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Chillaa-appi nuorille

Chillaa-appi tuo apua ahdistukseen, jännitykseen ja stressiin sekä auttaa itsevarmuuden kehittämisessä.

 • aina taskussasi tukena
 • ei kirjautumista
 • rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia
 • vinkkejä kiperiin tilanteisiin
 • tsemppiä muilta nuorilta

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Pääosin +16-vuotiaille. Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös