Nettiterapiat » Pages » default

Nettiterapiat

​​​​​​ 

 

Mielenterveystalon nettiterapiat ovat asiakkaalle vaivattomia ja saavutettavissa läpi Suomen. Asiakaslähtöistä nettiterapiaa voidaan käyttää omana hoitonaan tai muun hoidon tukena.

Asiakkaan itsenäisellä työskentelyllä vahvistetaan tämän omaa toimijuutta elämässään. Terapian tukena toimii koulutettu nettiterapeutti, joka seuraa terapiassa edistymistä ja vastaa kysymyksiin. Nettiterapeutit ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Nettiterapiat on todettu tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaiksi ja käytännöllisiksi hoitomuodoiksi. Meta-analyysissään Andrews ym. (2018) toteavat 53 nettiterapiatutkimuksen efektikoon olleen suuri (g = 0,80).​ ​

Nettiterapia on asiakkaalle ilmaista. Nettiterapiaan pääsee sekä yksityisen että julkisen terveydenhuollon lääkärin lähetteellä.