Läheteohjeet

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) tuottamat nettiterapiat ovat tehokkaita matalan kynnyksen hoitoja lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden häiriöihin. Kuka tahansa lääkäri ympäri Suomen voi lähettää potilaansa nettiterapiaan, ilman erillistä sopimusta.​

Lähetteen tekeminen ei edellytä laajoja diagnosoivia tutkimuksia. Lähetteen teet samaan tapaan kuin muutkin lähetteet HUSin erikoissairaanhoitoon. Tarkat ohjeet löydät jokaiselle nettiterap​ialle erikseen alempaa.

Nettiterapiat ovat ajankohtaisesti saatavilla suomeksi ja Unettomuuden nettiterapia myös​​ ruotsiksi. Jotta lähete voidaan hyväksyä, tulee potilaan ymmärtää kieltä, jolla terapia on saatavilla.​

​Hoidon pääsee pääsääntöisesti aloittamaan viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Terveydenhuollon ammattilainen voi tehdä arvion nettiterapian soveltuvuudesta myös etäyhteyksien avulla.

Lähetteiden toimitusosoitteet

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 86221​

S​alattu sähköposti

psykiatria.lahetekeskus@hus.fi

Lisätietoja

HUSin ulkopuoliset Apottikäyttäjät tekevät lähetteen​ normaalisti HUS Psykiatriaan. Tekstiin kirjataan normaalisti selkeä maininta nettiterapiasta, jonka mukaan se ohjautuu IT-Psykiatriaan.

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys HUS Psykiatriaan. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-Psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. ​

HUS Psykiatrian sisäisesti voi lähetemääräyksen tehdä ​​IT-Psykiatrialle suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset," kun syöttää lähetemääräyksen vastaanottajaa.​​​

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS ​PSPOKIT​

​OHJE: HUSin lähetetyönkulut (Apottituki)

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa ​
Hermanni Pulkkinen​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.​

Läheteohjeet​

Nettiterapioita on yleisimpiin mielenterve​yden häiriöihin. Jokaiselle nettiterapiaohjelmalle on omat lähete​ohjeet tarkkoine sisäänotto- ja poissulkukriteereineen:

 Kenelle nettiterapiaa?

 • Terveydenhuoltolain mukaisesti nettiterapioihin voi hakeutua kaikkialta Suomesta.
 • Nettiterapiaan voi lähettää asiakkaita perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, työterveyshuollosta, yksityisestä terveydenhuollosta sekä terveydenhuoltoa tuottavista säätiöistä ja yhdistyksistä.
 • Potilaan tulee haluta nettiterapiaan ja olla valmis työskentelemään itsenäisesti eri tehtävien ja sisältöjen parissa noin kaksi tuntia viikossa muutaman kuukauden ajan.
 • Potilaalla tulee olla tietokoneen tai mobiililaitteen lisäksi toimiva nettiyhteys, pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti tunnistautumiseen.
 • Nettiterapiaa voi käydä itselle sopivina aikoina.
 • Aikuisille tarkoitettuihin nettiterapioihin otetaan täysi-ikäisten lisäksi 16-vuotta täyttäneitä, joiden lääkäri arvioi, että nuori hyötyisi nettiterapiasta. Lapsille ja nuorille on myös oma nettiterapia sosiaaliseen ahdistuneisuuteen ja bulimian nettiterapia on tarkoitettu 16-vuotta täyttäneille.
 • Jotta lähete voidaan hyväksyä, tulee potilaan ymmärtää kieltä, jolla terapia on saatavilla.​ Nettiterapiat ovat ajankohtaisesti saatavilla suomeksi ja Unettomuuden nettiterapia myös ruotsiksi.​
 • Nettiterapiat ovat kliinisesti vaikuttavia oikein suunnattuna ainoana hoitona ja niitä voidaan käyttää myös muiden hoitojen tukena. Miten nettiterapia toimii?

Nettiterapia perustuu potilaan itsenäiseen työskentelyyn ja kognitiivisterapeuttisiin harjoituksiin. Potilasta tukee HUSin häiriöön erikoistunut nettiterapeutti koko ohjelman ajan.

Lisää nettiterapioiden ideasta ja kulusta voit lukea täältä:

Näin nettiterapia toimii

 Missä nettiterapia käydään?

Suurin osa nettiterapioistamme käydään Omapolku-alustalla, johon pääsee kirjautumaan kaikilta laitteilta. Potilas voi tehdä nettiterapiaan liittyviä tehtäviä ja istuntoja hänelle sopivaan aikaan, missä vain.

Jotkut terapiaohjelmat, kuten unettomuuden nettiterapia suoritetaan mobiilisovelluksella.

Terveydenhuollon ammattilaisena pääset kirjautumaan ja tutustumaan palveluun organisaatiosi tunnuksilla tai terveydenhuollon varmennekortilla. Potilas, jonka lähete nettiterapiaan on hyväksytty, pääsee kirjautumaan esimerkiksi pankkitunnuksillaan ja näkee terapiaohjelmansa palvelun etusivulla.

Omapolku-palvelukanava

 Keitä nettiterapeutit ovat?

Nettiterapeutit ovat HUSin työntekijöitä. He ovat kyseiseen häiriöön erikoistuneita psykologeja tai sairaanhoitajia ja heidät on koulutettu toimimaan nettiterapeutteina.

Nettiterapeutti seuraa potilaan etenemistä ja vastaa hänen kysymyksiin viestitellen koko nettiterapian ajan. Terapian alkaessa potilas ja terapeutti keskustelevat kerran myös puhelimitse.

 Kuka maksaa nettiterapian?

Nettiterapiahoito on terveydenhuoltolain mukaisesti potilaan valinnanvapauden piiriin kuuluva palvelu. Kokonaiskustannus (560€) ohjautuu automaattisesti potilaan sairaanhoitopiirin kautta maksettavaksi potilaan kotikunnalle. Lähettävän lääkärin tarvitsee ainoastaan tehdä lähete.

 Hyötyykö potilas?

Nettiterapia on tehokasta ja hyvää hoitoa potilaalle. Muun muassa ahdistuneisuushäiriöiden ja masennuksen Käypä hoito -suositukset puoltavat nettiterapiaa.

Ahdistuneisuushäiriöt (Käypä hoito) Masennus (Käypä hoito)

Nettiterapiat on todettu useassa tieteellisissä tutkimuksissa tehokkaiksi ja käytännöllisiksi hoitomuodoiksi. Meta-analyysissään Andrews ym. (2018) toteavat 53 nettiterapiatutkimuksen efektikoon olleen suuri (g = 0,80). Ritola ym. (2022) toteavat​ tutkimuksessa HUSin Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön nettiterapian vaikuttavuuden kokonaisefektin olevan suuri (d=0,97).

Andrewsin meta-analyysi Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön vaikuttavuustutkimus

 Kuka vastaa kokonaishoidosta?

 • Lähetteestä nettiterapiaan vastaa lääkäri. Lähettävän organisaation sisäisen työnjaon mukaan lähetteitä voi valmistella myös muu terveydenhuollon ammattihenkilö.
 • Kun potilas on otettu HUSin nettiterapiaan, lähettävä taho huolehtii edelleen potilaan kokonaishoidon hallinnasta. Kuten ei missään psykoterapiassa, ei myöskään nettiterapiassa voida keskittyä potilaan kokonaishoidon tai esimerkiksi lääkityksen hallintaan. On siis tärkeää, että potilaan kokonaistilannetta seurataan tarpeenmukaisin toimin siellä, missä potilaan kokonaistilanteen päähoitovastuu on.
 • Nettiterapiassa ollessaan potilas on nettiterapeuttinsa seurannassa. Mikäli hän ei aloita nettiterapiaa tai etene odotetusti, nettiterapeutti on potilaaseen yhteydessä ja tieto mahdollisista muutoksista terapian käymisessä toimitetaan myös lähettävälle lääkärille.​

 Mitä kirjaan lähetteeseen?

 • Lyhyt anamneesi ja potilaan tilanteen kuvaus.
 • Toteamus siitä, etteivät hoidon poissulkukriteerit täyty, eikä mui​ta esteitä nettiterapiasta hyötymiseksi ole. Katso poissulkukriteerit terapiakohtaisista läheteohjeista, joihin löydät linkit tämän sivun lopusta.
 • Potilaan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Varmistus, että potilas ymmärtää kieltä, jolla ohjelma on saatavilla.
 • Paperilähetteissä loppuyhteenvedon palautusosoite ja lähettävän tahon puhelinnumero.

Huomioi, että potilaan nettiterapialähetteen perusteena oleva diagnoosi on tärkeää merkitä sekä lähetteeseen että lähettävän lääkärin käyntitekstiin.

Esimerkkilähete (PDF)

Kuka tahansa lääkäri ympäri Suomen voi lähettää potilaansa nettiterapiaan, ilman erillistä sopimusta. Lähetteen tekeminen ei edellytä laajoja diagnosoivia tutkimuksia. Lähetteen teet samaan tapaan kuin muutkin lähetteet HUSin erikoissairaanhoitoon.

Tarkat ohjeet löydät jokaiselle nettiterapialle erikseen tämän sivun lopussa.

Lisätietoja

HUSin ulkopuoliset Apottikäyttäjät tekevät lähetteen normaalisti HUS Psykiatriaan. Tekstiin kirjataan normaalisti selkeä maininta nettiterapiasta, jonka mukaan se ohjautuu IT-Psykiatriaan.

Lähetteet HUSin sisällä luodaan tekemällä palvelukontaktissa lähetemääräys HUS Psykiatriaan. Kokonaisvastuuta potilaan hoidosta ei siirretä IT-Psykiatrialle. Lähetteet ohjautuvat Psykiatrian lähetekeskuksen kautta. 

HUS  Psykiatrian sis​äisesti voi lähetemääräyksen tehdä  IT-Psykiatrialle suoraan valitsemalla "Ohita rajoitukset," kun syöttää lähetemääräyksen vastaanottajaa.

IT-psykiatrian Apottitunnisteet: 1030002012, HUS PS PSY IT PKL, HUS PSPOKIT

OHJE: HUSin lähetyönkulut (Apottituki)

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa
Hermanni Pulkkinen, 040 1936341​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.​​

 ‭(Hidden)‬ Lähetteiden toimitusosoitteet

Sähköiset lähetteet

HUS

Lähetelaatikko:
Psykiatria, lähetteet

Sanomatunniste:
PSYKIATRIA

Paperilähetteet

HUS

Psykiatria, lähetteet

PL803 00029 HUS

fax. (09) 471 81717

Lisätietoja

HUSin sisäiset lähetteet viitteellisinä muistutteina IT-Psykiatrian yksikön (1126002) muistilistalle.

Lähetteisiin liittyvissä asioissa lisätietoja antaa
Hermanni Pulkkinen, 040 1936341​, hermanni.pulkkinen@hus.fi​​

Nettiterapioiden ylilääkärinä toimii Suoma Saarni.​​

 Saanko loppuyhteenvedon?

Kanta.fi-palvelusta näet, kun potilas on aloittanut nettiterapiansa. Lähettävä taho saa HUSilta loppuyhteenvedon potilaan nettiterapian päättyessä.

 Ulkomailla asuvan nettiterapia?

Niille, jotka eivät kuulu Suomen julkisen terveydenhuollon piiriin, tai ei ole kotikuntaa Suomessa, tulee olla maksusitoumus joltain taholta (esimerkiksi vakuutusyhtiö, työpaikka, asuinkunta tms.).​


 Kaipaatko lisää tietoa?

Onko terveydenhuollon yksikkönne kiinnostunut saamaan lisää tietoa nettiterapioista?

Ota yhteyttä:
Eero-Matti Gummerus, p. 050 4394 112, eero-matti.gummerus@hus.fi​

 ‭(Hidden)‬ style

 ‭(Hidden)‬ taulukkostyle