Egenvård av depression

Programmet för egenvård av depression ger information om depression och verktyg för att övervinna depressionen. Du kan gå igenom hela egenvårdsprogrammet eller välja de verktyg som passar dig bäst enligt vad som känns meningsfullt för just dig.

Du kan ha nytta av egenvårdsprogrammet även om du inte har en depressionsdiagnos. Du kan antingen använda programmet självständigt eller dra nytta av det som stöd i annan vård. Metoderna som används i programmet för egenvård av depression grundar sig på forskningsdata och utbildade, erfarna experter har deltagit i utformningen av programmet.

Obs! Om egenvårdsprogrammet inte är till någon hjälp eller du lider av svår depression, kontakta en läkare eller pröva Psykportens symptomnavigation, som styr dig till lokala tjänster.

 
ÄR DU DEPRIMERAD?

Depression är ett av de vanligaste mentala problemen och depression förekommer hos 20 procent av alla människor under deras livstid.

MOT FÖRÄNDRING

Att återuppbygga grundpelarna för vardagskontroll är en väsentlig faktor för att övervinna en depression.

SIKTET INSTÄLLT PÅ FRAMTIDEN

Hurdant liv vill jag leva? Vad har jag haft i mitt tidigare liv som jag skulle vilja ha med mig idag?

 

 

 

​​​​​​​​​