Information om spelberoende

På de här sidorna finns information om spelberoende, att söka vård och vårdmöjligheter.

Innehållet grundar sig på den senaste informationen och har sammanställts utifrån utbildnings- och forskningsprojekt genomförd av Institutet för hälsa och välfärd (THL). Information har samlats in från bland annat internetkursen om förebyggande och vård av penningspelproblem, THL:s, A-klinikstiftelsens och Duodecims material från våren 2014 samt fälterfarenhet av rusmedels- och mentalvårdsarbete.

Institutet för hälsa och välfärd upprätthåller till exempel webbplatsen Pelihaitat (på finska), där man får information om penningspel och dess nackdelar.

Guiden har producerats i samarbete mellan Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt samt Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru. Gruppen som producerade innehållet bestod av Jarmo Syrjälä och Saara Lång. Redigeringen av guiden utfördes av filosofie magister Eila Nurmela.

Centrala begrepp

Funktionellt beroende, såsom spelberoende, kan utvecklas till funktioner som ger den beroende personen omedelbar tillfredsställelse. Ett funktionellt beroende är inte förknippat med intagande av kemiska substanser.

Problemspelande innebär att en person spenderar för mycket tid och/eller pengar på spelande, vilket har en negativ inverkan på personen själv, dennes närstående eller övriga sociala miljö. Dessa negativa effekter har ofta att göra med ekonomi, studie- eller arbetsprestation samt fysisk och psykisk hälsa.

Penningspelberoende karaktäriseras av upprepat och kontinuerligt spelande, som styr den beroende personens liv och förorsakar skada för personen själv och dennes närstående. En spelberoende har ett stort intresse för penningspel och måste göra stora insatser i förhållande till sin förmögenhet för att uppleva den eftersträvade spänningen. Trots upprepade försök klarar personen inte av att kontrollera sitt spelande eller sluta spela. Efter att ha förlorat pengar återvänder personen snart till att spela för att vinna tillbaka de förlorade pengarna.

 
SPELBEROENDE ÄR ETT FUNKTIONELLT BEROENDE

Beroenden delas grovt in i kemiska och funktionella beroenden. Ett beroende kan...

VAD ÄR PENNINGSPEL?

I lotterilagen föreskrivs det om anordnande av lotterier, tillsyn över anordnandet, redovisningen av avkastningen och de...

VARFÖR SPELAR MAN OM PENGAR?

Att spela penningspel är ett tidsfördriv som har många positiva samhällseffekter. Med hjälp av spelandet finansieras...

NACKDELAR MED PENNINGSPELANDE

På webbplatsen Pelihaitat, som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd, har man...

IDENTIFIERA ETT SPELPROBLEM

Måttfullt spelande orsakar inga olägenheter utan är en hobby eller ett tidsfördriv, men om spelandet ökar kan det leda...

SÅ ÖVERVINNER DU ETT SPELBEROENDE

För att övervinna ett spelberoende måste man ta kontrollen över sitt liv. Det...

NÄR SKA MAN SÖKA VÅRD?

Det lönar sig att söka vård när spelaren eller en närstående märker att spelandet har börjat störa spelarens eller familjens...

HJÄLP MED PENNINGSPELPROBLEM

I Finland finns det tillsvidare inget nationellt vårdsystem som har utvecklats för behandling...