Skip to main content

Spelar mitt barn för mycket?

Om du misstänker att ditt barn spelar för mycket, ta dig först tid att bedöma situationen i lugn och ro. Fundera på vad det är som oroar dig.

Fundera till exempel på dessa frågor:  

 • Är det svårt för barnet att gå och lägga sig?
 • Blir läxorna ogjorda?  
 • Har barnet vänner utanför spelvärlden? 
 • Verkar hen olycklig?  
 • Har ditt barn sett något i spelen som inte passar hens ålder?  
 • Skulle du vilja att ditt barn skulle använda sin tid på något annat sätt?  

Prata sedan med ditt barn om det som oroar dig så ni tillsammans kan hitta lösningar på just dessa problem. Lyssna på barnets synvinkel. 

Tips för föräldrar till ett barn som spelar mycket 

 • Spela tillsammans med ditt barn. Prata med hen om spelet: vad är roligt med det, vad är skrämmande? Om ditt barn pratar om framgångar eller förluster i ett spel, lyssna på dessa upplevelser. Samtidigt kan du bedöma om spelet är lämpligt för ditt barn. Det är också lättare att kontrollera och begränsa spelandet när du vet vilken typ av skeden det finns i spelet. 
 • Låt ditt barn bara spela spel som passar hens ålder. Spelens åldersgränser indikerar inte spelens tekniska svårighet, utan varnar för innehållets potentiella skadlighet. Åldersgränserna för spel är inte bara rekommendationer, de är bindande, dvs. de måste följas. 
 • I onlinespel interagerar ditt barn ofta med andra, riktiga människor. Det är ditt ansvar att övervaka vem barnet spelar med. Gott uppförande och kompisfärdigheter gäller också online. Man får inte mobba eller skälla på någon.  
 • Försök att göra ett avtal med barnet där bådas önskan uppfylls. Du kan till exempel komma överens om att barnet får spela efter att hen har gjort sina läxor.  
 • Speltiden kan begränsas till exempel till en timme i taget. Däremellan ska barnet göra något annat. Ni kan komma överens om att barnet inte längre spelar efter ett visst klockslag. Det lönar sig att sluta spela ungefär en timme eller två före läggdags. 
 • Om du förbjuder spel vid tider då barnet är van vid att spela kan du hitta på alternativa saker för hen att göra. Uppmuntra barnet att börja med en ny hobby, eller läs eller spela brädspel tillsammans. Om barnet har spelat på grund av tristess kan det till en början vara svårt för hen att använda sin tid på ett annat sätt. 
 • Gör tidsgränserna och avtalen tydliga. Använd vid behov barnlås eller timers för att begränsa spelandet till de överenskomna tiderna. Belöna och beröm ditt barn när hen följer avtalet och speltiderna på eget initiativ. 
 • Beröm barnet när hen sköter sina vardagssysslor innan hen börjar spela. Uppmärksamma alla goda stunder då vardagen går smidigt. 

När och var kan jag söka hjälp? 

När?

Det lönar sig att söka hjälp, om 

 • barnet upprepade gånger lämnar viktiga vardagliga saker ogjorda på grund av spelandet 
 • barnet inte får nöje och tillfredsställelse av spelandet, utan verkar ångestfyllt eller deprimerat 
 • spelandet blir tvångsmässigt presterande 
 • det är exceptionellt svårt för barnet att tolerera besvikelser relaterade till spelet, och detta manifesterar sig till exempel i våldsamt beteende, raseriutbrott som pågår i timmar eller att barnet söndrar saker 

Var?

Hjälp kan till exempel fås av skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller skolpsykologen.

Kontakta familjerådgivningen om spelandet är förknippat med uppfostringsproblem. 

Om det överdrivna spelande orsakas av till exempel mobbning, ensamhet eller konflikter i relationer, bör dessa problem uppmärksammas. 

En läkares bedömning är nödvändig om 

 • uppfostringsmetoder inte hjälper till att återställa normala vardagliga aktiviteter eller sömnrytmen 
 • orsaken till spelande som stör vardagliga aktiviteter inte kan redas ut genom att observera situationen eller genom att prata med barnet 
 • det uppstår misstanke om att barnet använder spelvärlden för att fly från till exempel ångest eller depression 
 • det verkar som om barnets tolerans för besvikelse tydligt ligger efter åldersnivån 

Läs mer

Sekasin Gaming är Finlands största professionellt modererade online-gemenskap för ungdomar och fungerar på Discord.

Den erbjuder möjlighet att diskutera anonymt med nästan 14 000 andra finländska ungdomar på tal- och textkanaler. Diskussionernas säkerhet säkerställs genom 24/7 moderering. Förutom kamrater arbetar yrkesverksamma från olika områden regelbundet på servern för att stödja ungdomar. Öppet 24/7.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av