Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur pratar man med barn om pengar?

Att berätta för ett barn om bristen på pengar kan vara en av de svåraste sakerna med pengar. Det är särskilt svårt om pengarna inte längre räcker till för att bekosta ett fritidsintresse som barnet älskar.

Man bör prata med barn om pengar i tid. Man bör börja diskussionen stegvis och med hänsyn till barnets ålder. Men det är bättre att börja sent än aldrig.

Det är lättast att prata om hur man spenderar pengar när man för första gången behöver göra val. Ett bra tillfälle är till exempel när barnet för första gången ber om en smarttelefon eller vill börja med ett nytt fritidsintresse.

Många funderar på vad pengarna räcker till

Även i medelinkomstfamiljer måste man tänka på om pengarna räcker till märkeskläder, smarta enheter, utlandsresor och ett nytt boende. Vanligtvis måste familjerna bestämma vad de ska köpa och vad de ska låta bli att köpa.

Fritidsintressen kan bli dyra

Kostnaderna för barnens fritidsintressen kan vara orimligt höga. Att klara av dem är utmanande även för många medelinkomstfamiljer.

Innan man börjar med ett nytt fritidsintresse bör man noga sätta sig in i de totala kostnaderna för intresset och hur kostnaderna kommer att öka under de kommande åren. I vissa sporter kan grundavgifterna vara låga, men man kan utöver det behöva betala andra utgifter som ökar varje år.

Man bör uppskatta familjens ekonomiska situation på längre sikt, eftersom barnet kan fastna för fritidsintresset.

Gör så här

Om du är orolig för hur du ska klara av kostnaderna, prata med barnet om det. Erbjud barnet andra alternativ med billigare fritidsintressen och berätta att hen kan välja något av dem.

Berätta för barnet att er familj inte har råd med dyra fritidsintressen, men att ni har andra resurser och styrkor. Du kan berätta att alla familjer är olika och att ingen har allt.

Det är den vuxna som fattar beslutet

Kom ihåg att det är de vuxna i familjen som fattar beslut om pengar. Om den ekonomiska situationen i din familj har försämrats och det inte verkar ske någon förändring när det gäller det, så kan det hända att du måste ändra era konsumtionsvanor permanent. På samma sätt kan ett barn behöva ge upp den levnadsstandard hen har vant sig vid.

I ett barns liv kan fritidsintressen inverka mycket på kompisrelationer, och en smarttelefon kan vara en förutsättning för att tillhöra en grupp. Skjut därför inte upp att ta tag i saken om det verkar som att er familj i fortsättningen måste klara sig med mindre pengar.

Berätta för barnet att pengarna kanske inte räcker till allt framöver. Det finns även billiga och bra alternativ till dyra intressen. Man bör titta på det i tillräckligt god tid. Stötta även barnets familj- och släktrelationer och andra sociala relationer.

Lindra barnens oro

Ibland kan barn i familjen börja oroa sig för föräldrarnas ekonomiska situation. Ett barn kan höra vad föräldrarna pratar om och oroa sig för om pengarna kommer att räcka till. Det är viktigt att berätta för barnet att det är föräldrarna som ansvarar för ekonomin och att barnet inte behöver oroa sig för det.

Det är också bra för barnet att veta att familjer i Finland inte blir hemlösa och att maten inte kommer att ta slut. Även om den ekonomiska situationen är tuff så tryggas de grundläggande behoven.

Hur sparar man pengar på fritidsintressen?

 • Skolor och församlingar anordnar gratis klubbar. Även staden eller kommunen kan anordna gratis verksamhet.
 • Be om tips från andra föräldrar som är i samma situation.
 • Jämför olika föreningar, för det kan finnas prisskillnad mellan dem även om det handlar om samma hobby. Kom ihåg att ta reda på vad de totala kostnaderna för fritidsintresset blir. Erbjud dig att frivilligarbeta och förhandla om att sänka avgifterna.
 • I vissa sporter kan begåvade barn få stipendier. Ta reda på vilken del av kostnaderna som ett stipendium kan täcka och hur länge. Var också realistisk inför hur begåvat och motiverat ditt barn är.
 • Det kan också vara möjligt att få stöd för ett fritidsintresse som en stödåtgärd inom barnskyddets öppenvård.

Så här pratar du med ett barn om ekonomiska problem

Det viktigaste för barnet är att få veta att hen är älskad och blir omhändertagen.

 • Berätta för barnet att pengarna inte räcker till allt.
 • Du kan lära barnet värdet av pengar genom att till exempel använda veckopeng.
 • Om barnet undrar varför kompisarna får något som hen inte får, berätta att alla familjer är olika och att alla familjer har bra och dåliga sidor.
 • Berätta för barnet vad som är bra i er familj.
 • Vårda de sociala relationerna och berätta hur viktiga de är. Sociala relationer är en av de mest värdefulla sakerna i världen, och går inte att köpa för pengar.
 • Berätta att alla människor är lika mycket värda. Berätta också att alla fritidsintressen är lika fina och värdefulla.