Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. För- och nackdelar med förändring

Det är naturligt att en förändring känns utmanande eller skrämmande. Med denna övning kan du utvärdera fördelarna och nackdelarna med dina handlingar och tankemönster.

Om du är osäker på om du vill ha en förändring kan du reflektera över din situation med hjälp av följande övning.

Vilka fördelar och nackdelar ger den nuvarande situationen dig? Vad skulle en förändring ge?

Övning: För- och nackdelar med förändring

Mål

Du lär dig att bedöma fördelarna och nackdelarna med ditt nuvarande sätt att tänka och agera på. Du får också en bättre uppfattning om huruvida förändringen lönar sig eller inte. 

Anvisning

Välj ett ämne som passar i ditt liv. Skriv en rubrik, såsom “Fördelar och nackdelar med att spara”.

Skriv sedan ner nackdelar och fördelar med förändringen här nedan, på ett papper utifrån mallen, eller skriv ut pdf-filen.

I övningen bedömer du både ditt sätt att tänka och dina handlingar.

Fördelar och nackdelar med förändring

Bedöm ditt nuvarande agerande och om det lönar sig att göra en förändring

Loading ...