Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för ekonomisk oro!

Känns det som att du ofta tänker på pengar och att det skapar ångest? Har du räkningar som har lagts på hög? Skjuter du upp att ta tag i problemet? Om du upplever att du behöver en förändring kan du ha nytta av egenvårdsprogrammet för ekonomisk oro.

Programmet innehåller information och råd om hur man sköter sin ekonomi samt övningar där du får reflektera över dina beteende- och tankemönster.

Programmet bidrar till att minska ångestkänslan för ekonomisk oro och gör att framtiden blir mer förutsägbar.

Är det här programmet något för mig?

Det här egenvårdsprogrammet passar särskilt dig som känner oro både för din psykiska hälsa och din ekonomi.

Psykiska problem är psykiskt påfrestande och försämrar funktionsförmågan. De kan leda till att man inte lägger lika mycket fokus på att hantera sina ekonomiska ärenden. Syftet med egenvårdsprogrammet är att hjälpa dig att få kontroll över din ekonomiska situation.

Du kan använda programmet oavsett om du har diagnostiserats med en psykisk sjukdom eller inte. I programmet får du också råd om var du kan hitta mer hjälp vid behov.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla ska ha tillgång till information och hjälp snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

Detta program har utarbetats av yrkespersoner inom hälso- och sjukvårdens socialarbete.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om ekonomiska problem och vad som kan leda till att sådana problem uppstår.

I den här delen går vi till exempel igenom

 • fattigdom
 • obalans mellan inkomster och utgifter
 • skulder
 • ekonomiskt våld.

Du får råd om hur du ska agera i utmanande situationer och hur du ska förhålla dig till dina ekonomiska problem. Du hittar också information om vart du kan vända dig vid behov.

Du kan läsa alla sidor i delen eller bara dem som handlar om just din situation.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

I övningarna får man konkreta råd om hur man kan förbättra sin ekonomiska situation.

Med hjälp av dem kan man också lära sig nya sätt att tänka eller agera på.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv.  

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen går vi igenom olika förmåner och instanser där man kan få hjälp.

Du får tips om sparsamhet och hur man kan prata med barn om pengar.

Du får också mer information om hur kontroll över vardagen och ett välbalanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet.

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Detta program

 • bygger på evidensbaserade metoder
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen

Var som helst, när som helst

Övningarna finns alltid tillgängliga när du har tid, och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.

Du kan lära dig metoder för att främja ditt välmående

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet genom små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad.

OBS! Tveka inte att söka hjälp om du känner att du lider av allvarliga symtom!

Också ett verktyg för yrkespersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan som helhet eller i delar även användas som stöd för grupper eller individuella träffar.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.