Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkomna till egenvårdsprogrammet för samspel mellan barn och förälder!

Funderar du på hur du kan stöda och stärka ditt samspel med ditt barn i spädbarns- och lekåldern? Önskar du att det fanns färre konflikter och flera bra stunder er vardag? Behöver du mer information och tips för föräldraskapet?

Är detta egenvårdsprogram något för mig och mitt barn?  

Detta program är lämpligt för alla som vill stärka samspelet med sitt barn. Verktygen riktar sig till föräldrar till barn i spädbarns- och lekåldern och är uppdelade efter barnets ålder. De verktyg som verkar lämpliga kan också användas med barn som är äldre än vad som angetts.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel. 

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om relationen mellan ett barn och en förälder.

Du lär dig känna igen vilka saker som påverkar relationen mellan dig och ditt barn.

Du lär dig om föräldrarnas och barnens roller i samspelet. Du lär dig hur du kan ta initiativ till interaktion och på så sätt skapa goda stunder i din vardag.

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du och ditt barn ta steg mot en förändring.

Samspelet bygger på bandet mellan barnet och föräldern. Detta band kan stärkas genom enkla lekfulla stunder.

Du får lära dig hur du kan stärka samspelet i olika åldrar. I den här delen hittar du lekar för föräldrar och barn, i olika åldrar, att leka tillsammans.

Du kommer att lära dig hur du kan skapa bra interaktion i vardagen. Dessutom får du lära dig om fördelarna med att läsa för ditt barn.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen tar du sikte på framtiden.

Du stannar upp och tänker på dina egna resurser.

Du får mer information om vilka saker som bör beaktas för att stöda de resultat ni har uppnått.  

Du hittar också länkar till användbara tjänster och annat innehåll på Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:44) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa hela familjen att må bättre.

Obs!  

Om du upplever att förhållandet mellan dig och ditt barn är utmanande, tveka inte att söka hjälp! 

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammet 

  • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva 
  • består av tre delar 
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att hantera utmaningar i vardagen

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Detta program är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet kan nås dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är kontinuerlig övning viktigt. När ni övar på att använda verktygen regelbundet blir relationen mellan dig och ditt barn starkare och mer positiv.

För att skydda er integritet registreras inte svaren på övningarna. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.

Ni kan få till stånd en förändring

Du håller på att starta egenvårdsprogrammet för interaktion mellan barn och förälder. Fint att du jobbar för ditt barns bästa. Det här programmet hjälper dig och ditt barn med att förbättra er relation och samvaro.

Det är normalt om du inte alltid har entusiasm och energi att göra övningarna. Var snäll mot dig själv och ditt barn. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så att ni får återhämta er.